Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Rok 2016

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 30.6.2016
Zoznam pridelených bytov
k 30.6.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 30.9.2016
Zoznam pridelených bytov
k 30.9.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 31.12.2016
Zoznam pridelených bytov
k 31.12.2016