Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Za účelom efektívnej komunikácie v súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa vykonajú dňa 5. 3. 2016 je zriadená mailová schránka volbyNRSR-2016@mikulas.sk kde môžete adresovať svoje prípadné otázky. Mailová schránka bude aktívna do dňa konania volieb.

Výsledky volieb do NRSR 2016

Horizontálny predel obsahu
Kontaktné telefónne čísla okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných politických strán

Horizontálny predel obsahu
Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie – oznam pre politické subjekty

Horizontálny predel obsahu
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Horizontálny predel obsahu
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR

Horizontálny predel obsahu
Informácia pre voliča

Horizontálny predel obsahu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Za účelom efektívnej komunikácie v súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa vykonajú dňa 5. 3. 2016 je zriadená mailová schránka volbyNRSR-2016@mikulas.sk kde môžete adresovať svoje prípadné otázky. Mailová schránka bude aktívna do dňa konania volieb.
Výsledky volieb do NRSR 2016

Horizontálny predel obsahu
Kontaktné telefónne čísla okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných politických strán

Horizontálny predel obsahu
Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie – oznam pre politické subjekty

Horizontálny predel obsahu
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Horizontálny predel obsahu
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR

Horizontálny predel obsahu
Informácia pre voliča

Horizontálny predel obsahu