Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Projektové aktivity

  PROJEKTOVÉ AKTIVITY 
  Spoločný projekt je v zmysle žiadosti rozdelený do 4 etáp:
  Etapa 0 Príprava technickej dokumentácie
  Etapa 1 Riadenie projektu
  Etapa  2 Propagačná činnosť 
  Etapa  3 Prestavba Kultúrnych domov. Zahŕňa prestavbu 2 kultúrnych domov v Jasle a v Liptovskom Mikuláši.
  Etapa  4 Realizácia spoločných kultúrnych podujatí. Zahŕňa cyklus podujatí so zahraničným charakterom.

  PRESTAVBA KULTÚRNYCH DOMOV
  Zásadným cieľom projektu je náprava stavu infraštruktúry hlavných kultúrnych objektov.

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši je kultúrny stánok celookresného významu, pričom jeho význam je nezanedbateľný aj z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu.
   
  Bol realizovaný v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše 25 rokoch prevádzky je do značnej miery opotrebovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám a trendom na prevádzku mestského kultúrneho domu. Z uvedených dôvodov bola v roku 2010 spracovaná predchádzajúca projektová dokumentácia „Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš“. V projekte boli navrhnuté úpravy, ktorých ťažiskovým priestorom bola hlavná (divadelná) sála, kde rokmi užívania došlo k značnému opotrebovaniu divadelných kresiel, zasúvacieho hľadiska, drevenej parketovej podlahy, dreveného obkladu posuvných stien po úroveň balkóna, krycej výsuvnej steny za hľadiskom, kobercov a divadelných kresiel na balkóne. Do projektu bola zahrnutá aj rekonštrukcia vzduchotechniky, ktorá je tiež zastaralá a poruchová s vysokou energetickou náročnosťou a časť vykurovania s ňou súvisiaca. 
   
  V Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce zrealizovali interiérové úpravy hlavnej sály, nákup javiskovej techniky a rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania.
   
  Rozsah predpokladaných prác za účelom  rozvoja a modernizácie Domu Kultúry v Jasle zahŕňa: rozšírenie budovy Domu Kultúry v Jasle o halu na prízemí – prístup do miestnosti pod javiskom, chodbu, schodisko v južnej časti tvoriace únikové východy zo sály, poschodovú prístavbu dovoľujúcu komunikáciu zázemia javiska s ostatnými časťami budovy). V existujúcej časti boli naplánované nasledujúce konania: modernizácia existujúcej divadelnej sály, čiastočné zbúranie a vybudovanie nových priečok v súvislosti so zlepšením funkčného usporiadania, prispôsobenie sanitárnych miestnosti platným predpisom, rozšírenia dverných otvorov, zateplenie celého objektu, zateplenie plochej strechy a položenie novej krytiny. 
   
  CYKLUS KULTÚRNYCH PODUJATÍ
   
  Cyklus kultúrnych podujatí podporí celkovú myšlienku zbližovania slovensko – poľského kultúrneho priestoru. Podujatia organizované v rámci projektu budú prístupné pre všetky vekové kategórie a oživia kultúrnu ponuku miest Jaslo a Liptovský Mikuláš. Vďaka organizácii spoločných kultúrnych podujatí v rámci projektu sa vytvorí sieť vzájomných kontaktov a zväzkov, vďaka ktorým bude možná realizácia ďalších spoločných aktivít po ukončení realizácie súčasného projektu. 

  V rámci projektu boli zrealizované nasledovné kultúrne podujatia :

  V meste Jaslo
  Stretnutia s európskou kultúrou 
  Batiková dielňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
  Súťaž a fotovýstava
  Škola tanca
   
  V meste Liptovský Mikuláš
  Fotovýstava
  Slovensko – poľské jazzové dni
  Spoločný koncert slovenských a poľských dychoviek
  Freeze days,  slovensko – poľský festival tanca
   


  Fotovýstava

  Miesto výstavy: Dom kultúry Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu

  Projektové aktivity

  PROJEKTOVÉ AKTIVITY 
  Spoločný projekt je v zmysle žiadosti rozdelený do 4 etáp:
  Etapa 0 Príprava technickej dokumentácie
  Etapa 1 Riadenie projektu
  Etapa  2 Propagačná činnosť 
  Etapa  3 Prestavba Kultúrnych domov. Zahŕňa prestavbu 2 kultúrnych domov v Jasle a v Liptovskom Mikuláši.
  Etapa  4 Realizácia spoločných kultúrnych podujatí. Zahŕňa cyklus podujatí so zahraničným charakterom.

  PRESTAVBA KULTÚRNYCH DOMOV
  Zásadným cieľom projektu je náprava stavu infraštruktúry hlavných kultúrnych objektov.

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši je kultúrny stánok celookresného významu, pričom jeho význam je nezanedbateľný aj z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu.
   
  Bol realizovaný v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše 25 rokoch prevádzky je do značnej miery opotrebovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám a trendom na prevádzku mestského kultúrneho domu. Z uvedených dôvodov bola v roku 2010 spracovaná predchádzajúca projektová dokumentácia „Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš“. V projekte boli navrhnuté úpravy, ktorých ťažiskovým priestorom bola hlavná (divadelná) sála, kde rokmi užívania došlo k značnému opotrebovaniu divadelných kresiel, zasúvacieho hľadiska, drevenej parketovej podlahy, dreveného obkladu posuvných stien po úroveň balkóna, krycej výsuvnej steny za hľadiskom, kobercov a divadelných kresiel na balkóne. Do projektu bola zahrnutá aj rekonštrukcia vzduchotechniky, ktorá je tiež zastaralá a poruchová s vysokou energetickou náročnosťou a časť vykurovania s ňou súvisiaca. 
   
  V Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce zrealizovali interiérové úpravy hlavnej sály, nákup javiskovej techniky a rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania.
   
  Rozsah predpokladaných prác za účelom  rozvoja a modernizácie Domu Kultúry v Jasle zahŕňa: rozšírenie budovy Domu Kultúry v Jasle o halu na prízemí – prístup do miestnosti pod javiskom, chodbu, schodisko v južnej časti tvoriace únikové východy zo sály, poschodovú prístavbu dovoľujúcu komunikáciu zázemia javiska s ostatnými časťami budovy). V existujúcej časti boli naplánované nasledujúce konania: modernizácia existujúcej divadelnej sály, čiastočné zbúranie a vybudovanie nových priečok v súvislosti so zlepšením funkčného usporiadania, prispôsobenie sanitárnych miestnosti platným predpisom, rozšírenia dverných otvorov, zateplenie celého objektu, zateplenie plochej strechy a položenie novej krytiny. 
   
  CYKLUS KULTÚRNYCH PODUJATÍ
   
  Cyklus kultúrnych podujatí podporí celkovú myšlienku zbližovania slovensko – poľského kultúrneho priestoru. Podujatia organizované v rámci projektu budú prístupné pre všetky vekové kategórie a oživia kultúrnu ponuku miest Jaslo a Liptovský Mikuláš. Vďaka organizácii spoločných kultúrnych podujatí v rámci projektu sa vytvorí sieť vzájomných kontaktov a zväzkov, vďaka ktorým bude možná realizácia ďalších spoločných aktivít po ukončení realizácie súčasného projektu. 

  V rámci projektu boli zrealizované nasledovné kultúrne podujatia :

  V meste Jaslo
  Stretnutia s európskou kultúrou 
  Batiková dielňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
  Súťaž a fotovýstava
  Škola tanca
   
  V meste Liptovský Mikuláš
  Fotovýstava
  Slovensko – poľské jazzové dni
  Spoločný koncert slovenských a poľských dychoviek
  Freeze days,  slovensko – poľský festival tanca
   

  Fotovýstava

  Miesto výstavy: Dom kultúry Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu