Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Komisie mestského zastupiteľstvaRokovací poriadok komisií


Plán rokovaní komisií


Komisia pre ochranu verejného záujmu


Komisia sociálna a bytová


Komisia kultúry


Komisia životného prostredia a zdravia


Komisia školstva a mládeže


Komisia športu


Komisia dopravy a verejného poriadku


Komisia cestovného ruchu a podnikania


Komisia finančná a majetkovo právna


Komisia územného rozvoja a výstavby


Komisia mediálna