Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Odpadové hospodárstvo mesta Liptovský Mikuláš

  Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011-2015
  (dokument vo formáte pdf)


  Analýza nakladania s vybranými zložkami KO
  (dokument vo formáte pdf)

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

  Trieďme odpad

  Biologický odpad

  Zásady nakladania s odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Kam s ojazdenými pneumatikami?

  Kompostovanie

  Neplytvajte potravinami

  Využitie bioodpadu - záhrada

  Predchádzanie vzniku odpadov

  POH mesta Liptovský Mikuláš – 2016 – 2020