Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Aktívne starnutie

   
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
   

  Projekt celoživotného vzdelávania, ktorý podporí aktívne starnutie a dlhší pracovný život obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške 102 430,80 eur v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 107 812,90 eur a mesto Liptovský Mikuláš zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.


  Aktuality


  Vzdelávacie aktivity


  Rozvrh hodín vzdelávacích aktivít


  Harmonogram aktivít


  Prihláška na vzdelávanie


  Fotogaléria


  Spätná väzba od absolventov


  Aktívne starnutie

   
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
   

  Projekt celoživotného vzdelávania, ktorý podporí aktívne starnutie a dlhší pracovný život obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške 102 430,80 eur v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 107 812,90 eur a mesto Liptovský Mikuláš zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

  Aktuality


  Vzdelávacie aktivity


  Rozvrh hodín vzdelávacích aktivít


  Harmonogram aktivít


  Prihláška na vzdelávanie


  Fotogaléria


  Spätná väzba od absolventov