Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 60,20
  Oznam - voľné pracovné miesto

  Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie

  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov škôl

  Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou P.J. Kerna 76 a Základnej školy M.R.Martákovej, Nábrežie 4. apríla Liptovský Mikuláš vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov škôl.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  v y h l a s u j e
  v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš,
  so sídlom Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy – Základná škola M.R. Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23 s predpokladaným termínom nástupu od 01.08. 2016

  Horizontálny predel obsahu

  Voľné pracovné miesta


  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 60,20
  Oznam - voľné pracovné miesto

  Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie

  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov škôl

  Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou P.J. Kerna 76 a Základnej školy M.R.Martákovej, Nábrežie 4. apríla Liptovský Mikuláš vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov škôl.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  v y h l a s u j e
  v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš,
  so sídlom Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy – Základná škola M.R. Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23 s predpokladaným termínom nástupu od 01.08. 2016

  Horizontálny predel obsahu