Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 40,20
  Výberové konanie na obsadenie miest členov a koordinátora občianskej hliadky

  Horizontálny predel obsahu
  Referent útvaru životného prostredia a pol‘nohospodárstva

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  učiteľka pre predprimárne vzdelávanie


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka materskej školy: Materská škola, Ondrašovská ul. Č. 55, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto - referent útvaru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto vedúceho školskej jedálne

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš v Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta pomocný kuchár/pomocná kuchárka v Detských jasliach inštrukčných

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca Komunitného centra "Nový svet" Hlboké.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto učiteľky

  MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 13, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v zastúpení riaditeľkou MŠ Mgr. Beatou Grešovou VYHLASUJE výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Komenského 13, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 15.3.2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta - príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš. Výberové konanie sa uskutoční 27.2.2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Demänovská ul. č. 408/4A Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru majetkovo - právneho

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  V súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov prednosta Krajského školského úradu v Ziline vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Voľné pracovné miesta


  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 40,20
  Výberové konanie na obsadenie miest členov a koordinátora občianskej hliadky

  Horizontálny predel obsahu
  Referent útvaru životného prostredia a pol‘nohospodárstva

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  učiteľka pre predprimárne vzdelávanie


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka materskej školy: Materská škola, Ondrašovská ul. Č. 55, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto - referent útvaru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto vedúceho školskej jedálne

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš v Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta pomocný kuchár/pomocná kuchárka v Detských jasliach inštrukčných

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca Komunitného centra "Nový svet" Hlboké.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto učiteľky

  MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 13, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v zastúpení riaditeľkou MŠ Mgr. Beatou Grešovou VYHLASUJE výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Komenského 13, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 15.3.2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta - príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš. Výberové konanie sa uskutoční 27.2.2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Demänovská ul. č. 408/4A Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru majetkovo - právneho

  Horizontálny predel obsahu
  Voľné pracovné miesto

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta útvaru partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  V súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov prednosta Krajského školského úradu v Ziline vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu