Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta kancelárie vedenia mesta

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia marketingu a podnikania

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto hľadá štyroch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície učiteľka Materskej školy Okoličianska 821

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície špecialista mzdovej agendy

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultury Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej policie Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto ekonóma

  Horizontálny predel obsahu

  Voľné pracovné miesta


  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta kancelárie vedenia mesta

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia marketingu a podnikania

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto hľadá štyroch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície učiteľka Materskej školy Okoličianska 821

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície špecialista mzdovej agendy

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultury Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej policie Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na miesto ekonóma

  Horizontálny predel obsahu