Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Voľné pracovné miestaStatus:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

vyhlasuje výberové konanie na
Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
 

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

Horizontálny predel obsahu
Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Riaditeľ školy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

Horizontálny predel obsahu
Príslušník Mestskej polície

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu

Voľné pracovné miesta


Status:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

MESTO Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

vyhlasuje výberové konanie na
Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
 

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

Horizontálny predel obsahu
Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Riaditeľ školy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

Horizontálny predel obsahu
Príslušník Mestskej polície

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu