Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych a manipulačných poplatkov


Výška správnych poplatkov je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Príloha v súbore pdf