Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Príležitostné trhy

Mikulášsky jarmok 1. - 3. 12. 2016


Predaj miest sa uskutoční prostredníctvom online rezervačného systému, http://www.mikulas.sk/rezervacie v termíne 14. – 15. 11. 2016.  Rezervačný systém bude spustený 14. 11. 2016 o 9:00h. Predaj miest pre predajcov, ktorí nemajú prístup na internet sa uskutoční 15. 11. 2016 v čase 09:00 – 11:00 h v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši (mimo stanovených termínov nie je predaj miest a výdaj povolení možný).

Cena nájomného za prenajatú plochu
a)            stánky so spotrebným tovarom:       70,- € za stánok do 2x2m  (šírka x hĺbka) 
b)           stánky s potravinárskym tovarom:    55,- € za stánok do 2x2m  (šírka x hĺbka) 
c)            stánky poskytujúce občerstvenie:    34,- € za m2  Prihláška

Orientačný plán

Organizačné pokyny

Príležitostné trhy

Mikulášsky jarmok 1. - 3. 12. 2016


Predaj miest sa uskutoční prostredníctvom online rezervačného systému, http://www.mikulas.sk/rezervacie v termíne 14. – 15. 11. 2016.  Rezervačný systém bude spustený 14. 11. 2016 o 9:00h. Predaj miest pre predajcov, ktorí nemajú prístup na internet sa uskutoční 15. 11. 2016 v čase 09:00 – 11:00 h v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši (mimo stanovených termínov nie je predaj miest a výdaj povolení možný).

Cena nájomného za prenajatú plochu
a)            stánky so spotrebným tovarom:       70,- € za stánok do 2x2m  (šírka x hĺbka) 
b)           stánky s potravinárskym tovarom:    55,- € za stánok do 2x2m  (šírka x hĺbka) 
c)            stánky poskytujúce občerstvenie:    34,- € za m2  Prihláška

Orientačný plán

Organizačné pokyny