Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznámenie o výsledku verejného obstarávaniaRok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '80' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Nákup zemného plynu CVO1013


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka a montáž multifunkčných samoobslužných automatov na samoobslužný predaj a výdaj parkovacích lístkov a samoobslužný závorový systém, vrátane dohľadového systému - súťaž zrušená


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Stavené úpravy kotolne ZŠ ul. Čs.brigády L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Parkovacie plochy ul. Jesenského Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Upratovacie služby


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš - kontajnery

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš- technológia separačnej linky

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Nákup špeciálnych automobilov na zber separovaného odpadu

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš- výstavba separačnej haly

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Poštové služby

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Kancelárske potreby

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Interiérové vybavenie

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Stavebné úpravy ZŠ Dem. cesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Opravy a údržba verejného osvetlenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu

Horizontálny predel obsahu

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania


Rok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '80' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Nákup zemného plynu CVO1013


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka a montáž multifunkčných samoobslužných automatov na samoobslužný predaj a výdaj parkovacích lístkov a samoobslužný závorový systém, vrátane dohľadového systému - súťaž zrušená


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Stavené úpravy kotolne ZŠ ul. Čs.brigády L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Parkovacie plochy ul. Jesenského Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Upratovacie služby


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš - kontajnery

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš- technológia separačnej linky

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Nákup špeciálnych automobilov na zber separovaného odpadu

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš- výstavba separačnej haly

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Poštové služby

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Kancelárske potreby

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Interiérové vybavenie

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Stavebné úpravy ZŠ Dem. cesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Opravy a údržba verejného osvetlenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu

Horizontálny predel obsahu