Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zverejňovanie dokumentov

  Faktúry a objednávky sú od 1.1.2012 zverejňované cez mestský portál https://egov.mikulas.sk. Zriadenie portálu má za cieľ zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a úradom. Tu sú zverejňované faktúry a objednávky aj za organizácie mesta, ktoré používajú s nami spoločný informačný systém mesta. V pravej hornej časti stránky je možnosť zvoliť konkrétnu organizáciu mesta.

  Zoznam daňových dlžníkov je tiež zverejňovaný cez portál egov.mikulas.sk.

  Aktualizácia údajov je z mestského informačného systému denná.
  Vo verejnej sekcii prinášame údaje (okrem zverejňovania faktúr a objednávok) o administratívnom členení mesta, počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o stave schváleného rozpočtu mesta, zoznam daňových dlžníkov, evidenciu psov chovaných v meste.


  Povinné zverejňovanie informácií


  Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta


  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok


  Zoznam daňových dlžníkov


  Petície


  Prevody nehnuteľného majetku


  Nájomné byty


  Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


  Zverejňovanie dokumentov

  Faktúry a objednávky sú od 1.1.2012 zverejňované cez mestský portál https://egov.mikulas.sk. Zriadenie portálu má za cieľ zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a úradom. Tu sú zverejňované faktúry a objednávky aj za organizácie mesta, ktoré používajú s nami spoločný informačný systém mesta. V pravej hornej časti stránky je možnosť zvoliť konkrétnu organizáciu mesta.

  Zoznam daňových dlžníkov je tiež zverejňovaný cez portál egov.mikulas.sk.

  Aktualizácia údajov je z mestského informačného systému denná.
  Vo verejnej sekcii prinášame údaje (okrem zverejňovania faktúr a objednávok) o administratívnom členení mesta, počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o stave schváleného rozpočtu mesta, zoznam daňových dlžníkov, evidenciu psov chovaných v meste.

  Povinné zverejňovanie informácií


  Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta


  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok


  Zoznam daňových dlžníkov


  Petície


  Prevody nehnuteľného majetku


  Nájomné byty


  Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám