Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Cena mesta Liptovský Mikuláš  2018 - kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš

  pri príležitosti 40. rokov Areálu vodného slalomu a 70. ročníka Medzinárodných tatranských slalomov, za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu mesta.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - MUDr. Kvetoslave Antolovej

  za prínos v oblasti medicíny a v sociálnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Mgr. Nadežde Gilániovej

  za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - prof. Ing. Pavlovi Chebenovi, PhD.

  pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Liptovského Mikuláša v zahraničí

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - RSDr. Michalovi Kotianovi

  pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Dušanovi Lichardusovi

  pri príležitosti životného jubilea za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš v oblasti obchodu a služieb a za pričinenie sa o zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Rudolfovi Machovi

  pri príležitosti životného jubilea za aktívnu činnosť v záchranných zložkách a za prínos v športovej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Vojtechovi Rázusovi

  za činnosť aktívneho odboja počas 2. svetovej vojny a za aktívnu športovú činnosť v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - kolektívu - hudobnej skupine Ploštín Punk 2017 - kolektívu - hudobnej skupine Ploštín Punk

  za prínos v kultúrnej oblasti a na hudobnej scéne, za šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí, pri príležitosti 25. rokov vzniku hudobnej skupiny
  Skupina Ploštín Punk vznikla pred 25 rokmi v Liptovskom Mikuláši na folkovom festivale Folk Tatry 1992. Vtedy bolo úlohou skupiny zúčastniť sa, aby aj Posádkový dom armády, ako hlavný organizátor, mal na festivale svojho zástupcu. Narýchlo zozbieraná skupina ľudí na jedinej skúške nacvičila štyri skladby a na druhý deň ich prezentovala na festivale. Umelecké kvality tejto produkcie boli vtedy hlboko podpriemerné, no napriek tomu sa prítomné publikum zabávalo a považovalo vystúpenie Ploštín Punku za dopredu nacvičenú estrádu. Porota ocenila Ploštín Punk cenou Laureát festivalu.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ing. Dušanovi Vinčurovi

  za zásluhy a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. Od r.1994 bol dlhoročným poslancom mesta Liptovský Mikuláš a predsedom finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Dlhé obdobie pôsobil ako člen mestskej rady. Bol dlhoročným predsedom družstva Ďumbier. Ako poslanec pôsobil vo výbore mestskej časti Podbreziny. Ďalej pracoval ako viceprezident v MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a v orgánoch obchodných spoločnostiach ako bytový podnik Liptovský Mikuláš či Liptovská vodárenská spoločnosť.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Jozefovi Gondovi 2016 - Jozefovi Gondovi

  Za zásluhy a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. 

  Jozef Gonda bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Liptovská Ondrašová a to spolu 6 volebných období, čo predstavuje 24 rokov. Ako poslanec sa výrazne pričinil o individuálnu bytovú výstavbu a vybudovanie všetkých inžinierskych sietí v mestskej časti Ondrašová. Svoju záľubu našiel aj v športe a v roku 1983 bol spoluzakladateľom behu "ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA". Taktiež bol zakladateľom OLD BOYS (starí páni) Liptovská Ondrašová a pôsobil ako predseda ŠK – Kriváň Liptovská Ondrašová. Svojou aktívnou činnosťou  nielen v mestskom zastupiteľstve  sa pričinil o rozvoj mestskej časti ako aj o budovanie jej dobrého mena.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Karolovi Komanderovi 2016 - Karolovi Komanderovi

  Za prácu v kultúrnej oblasti 

  Karol Komandera bol aktívnym organizátorom zdravotníctva v Liptove. Od roku 1960 až do roku 1984 bol správca štátnej nemocnice v Liptovskom Mikuláši - Palúdzke. Podieľal sa na výraznom skvalitnení zdravotníckych služieb, vybudovaní nemocničného komplexu a pomenovania nemocnice v Liptovskom Mikuláši po významnom rodákovi, lekárovi a dramatikovi Dr. Ivanovi Stodolovi. Karol Komandera významne pôsobil ako dlhoročný ochotnícky divadelník a organizátor. Patrí medzi popredných zakladateľov divadelného súboru Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. V roku 1986 bol ocenený ministerstvom kultúry za dlhoročnú a úspešnú činnosť v divadelníctve. Karol Komandera okrem kultúry aktívne pôsobil aj v matičnom hnutí a v súčasnosti je najstarším členom Matice slovenskej na Slovensku. 

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Základnej organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši 2016 - Základnej organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši

  Za aktívnu činnosť, udržiavanie tradícii, ktoré sú potrebné v dnešnom svete extrémistických skupín

  Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši združuje veteránov II. svetovej vojny, vojakov, partizánov, pomocníkov SNP, ako aj pozostalých týchto bojovníkov a aktívne pôsobí na území mesta. Organizácia sa snaží zachovávať a zároveň udržiavať tradície súvisiace s odbojom, bojom v zahraničí a so Slovenským národným povstaním. V súčasnosti rastie význam tejto organizácie, nakoľko sa aj v dnešnej dobe dostávajú do popredia extrémistické skupiny. Organizácia je veľmi aktívna a spolupracuje s mestom pri zveľaďovaní pamätníkov v Liptovskom Mikuláši, vrátane rekonštrukcie cesty Gen. P. Kunu na Háj –Nicovô.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Liptovský Mikuláš 2015 - Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Liptovský Mikuláš

  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2015 oslávil významnú udalosť - 230. výročie posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu. Chrám nie je len o jeho múroch, ale aj o dušiach tých, ktorí ho napĺňajú, aby sa čo najviac priblížili Bohu a Božej milosti.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Jaroslavovi Lehotskému 2015 - Ing. Jaroslavovi Lehotskému

  Za zásluhy a prínos pre mesto Liptovský Mikuláš v oblasti verejnej správy.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Jaroslavovi Bartánusovi 2015 - Ing. Jaroslavovi Bartánusovi

  Za založenie a aktívnu činnosť v klube M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ivanovi Piačekovi 2015 - Ivanovi Piačekovi

  Za rozvoj mesta v oblasti športu, za založenie kanoistického klubu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Mgr. Anne Bodoríkovej 2014 - Mgr. Anne Bodoríkovej

  V roku 1994 prijala od Boha poslanie pomáhať týraným a zneužívaným deťom a dnes sa toto jej poslanie rozšírilo, keďže ho vykonáva od roku 2006 v Krízovom centre pre týrané matky a deti v Dome Charitas Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši, ktoré zakladala a ďalej rozvíja.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Ing. Michalovi Rumanskému 2014 - Ing. Michalovi Rumanskému

  Je zakladajúcim členom Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši. Za zásluhy v hnutí Rotary mu v roku 2008 udelili cenu Tomáša Baťu. V roku 2009 založil súkromnú galériu a neziskovú organizáciu Rumanský Art Centre v Liptovskom Mikuláši. Podporuje kultúru, šport a handikepovaných ľudí.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - MUDr. Viktorovi Horanskému, CSc. - in memoriam 2014 - MUDr. Viktorovi Horanskému, CSc. - in memoriam

  Za celoživotné dielo a nenahraditeľný prínos v oblasti pediatrie. Bol organizátorom 21 ročníkov Liptovských pediatrických dní s celoštátnym významom. Za svoju prácu bol ocenený zlatou medailou Lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, 2 x získal ocenenie Zaslúžilý lekár, ocenenie vlády ČSSR za rozvoj pediatrie.

  Horizontálny predel obsahu

  Cena mesta Liptovský Mikuláš


  2018 - kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš

  pri príležitosti 40. rokov Areálu vodného slalomu a 70. ročníka Medzinárodných tatranských slalomov, za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu mesta.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - MUDr. Kvetoslave Antolovej

  za prínos v oblasti medicíny a v sociálnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Mgr. Nadežde Gilániovej

  za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - prof. Ing. Pavlovi Chebenovi, PhD.

  pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Liptovského Mikuláša v zahraničí

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - RSDr. Michalovi Kotianovi

  pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Dušanovi Lichardusovi

  pri príležitosti životného jubilea za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš v oblasti obchodu a služieb a za pričinenie sa o zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Rudolfovi Machovi

  pri príležitosti životného jubilea za aktívnu činnosť v záchranných zložkách a za prínos v športovej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Vojtechovi Rázusovi

  za činnosť aktívneho odboja počas 2. svetovej vojny a za aktívnu športovú činnosť v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - kolektívu - hudobnej skupine Ploštín Punk 2017 - kolektívu - hudobnej skupine Ploštín Punk

  za prínos v kultúrnej oblasti a na hudobnej scéne, za šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí, pri príležitosti 25. rokov vzniku hudobnej skupiny
  Skupina Ploštín Punk vznikla pred 25 rokmi v Liptovskom Mikuláši na folkovom festivale Folk Tatry 1992. Vtedy bolo úlohou skupiny zúčastniť sa, aby aj Posádkový dom armády, ako hlavný organizátor, mal na festivale svojho zástupcu. Narýchlo zozbieraná skupina ľudí na jedinej skúške nacvičila štyri skladby a na druhý deň ich prezentovala na festivale. Umelecké kvality tejto produkcie boli vtedy hlboko podpriemerné, no napriek tomu sa prítomné publikum zabávalo a považovalo vystúpenie Ploštín Punku za dopredu nacvičenú estrádu. Porota ocenila Ploštín Punk cenou Laureát festivalu.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ing. Dušanovi Vinčurovi

  za zásluhy a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. Od r.1994 bol dlhoročným poslancom mesta Liptovský Mikuláš a predsedom finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Dlhé obdobie pôsobil ako člen mestskej rady. Bol dlhoročným predsedom družstva Ďumbier. Ako poslanec pôsobil vo výbore mestskej časti Podbreziny. Ďalej pracoval ako viceprezident v MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a v orgánoch obchodných spoločnostiach ako bytový podnik Liptovský Mikuláš či Liptovská vodárenská spoločnosť.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Jozefovi Gondovi 2016 - Jozefovi Gondovi

  Za zásluhy a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. 

  Jozef Gonda bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Liptovská Ondrašová a to spolu 6 volebných období, čo predstavuje 24 rokov. Ako poslanec sa výrazne pričinil o individuálnu bytovú výstavbu a vybudovanie všetkých inžinierskych sietí v mestskej časti Ondrašová. Svoju záľubu našiel aj v športe a v roku 1983 bol spoluzakladateľom behu "ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA". Taktiež bol zakladateľom OLD BOYS (starí páni) Liptovská Ondrašová a pôsobil ako predseda ŠK – Kriváň Liptovská Ondrašová. Svojou aktívnou činnosťou  nielen v mestskom zastupiteľstve  sa pričinil o rozvoj mestskej časti ako aj o budovanie jej dobrého mena.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Karolovi Komanderovi 2016 - Karolovi Komanderovi

  Za prácu v kultúrnej oblasti 

  Karol Komandera bol aktívnym organizátorom zdravotníctva v Liptove. Od roku 1960 až do roku 1984 bol správca štátnej nemocnice v Liptovskom Mikuláši - Palúdzke. Podieľal sa na výraznom skvalitnení zdravotníckych služieb, vybudovaní nemocničného komplexu a pomenovania nemocnice v Liptovskom Mikuláši po významnom rodákovi, lekárovi a dramatikovi Dr. Ivanovi Stodolovi. Karol Komandera významne pôsobil ako dlhoročný ochotnícky divadelník a organizátor. Patrí medzi popredných zakladateľov divadelného súboru Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. V roku 1986 bol ocenený ministerstvom kultúry za dlhoročnú a úspešnú činnosť v divadelníctve. Karol Komandera okrem kultúry aktívne pôsobil aj v matičnom hnutí a v súčasnosti je najstarším členom Matice slovenskej na Slovensku. 

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Základnej organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši 2016 - Základnej organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši

  Za aktívnu činnosť, udržiavanie tradícii, ktoré sú potrebné v dnešnom svete extrémistických skupín

  Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši združuje veteránov II. svetovej vojny, vojakov, partizánov, pomocníkov SNP, ako aj pozostalých týchto bojovníkov a aktívne pôsobí na území mesta. Organizácia sa snaží zachovávať a zároveň udržiavať tradície súvisiace s odbojom, bojom v zahraničí a so Slovenským národným povstaním. V súčasnosti rastie význam tejto organizácie, nakoľko sa aj v dnešnej dobe dostávajú do popredia extrémistické skupiny. Organizácia je veľmi aktívna a spolupracuje s mestom pri zveľaďovaní pamätníkov v Liptovskom Mikuláši, vrátane rekonštrukcie cesty Gen. P. Kunu na Háj –Nicovô.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Liptovský Mikuláš 2015 - Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Liptovský Mikuláš

  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2015 oslávil významnú udalosť - 230. výročie posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu. Chrám nie je len o jeho múroch, ale aj o dušiach tých, ktorí ho napĺňajú, aby sa čo najviac priblížili Bohu a Božej milosti.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Jaroslavovi Lehotskému 2015 - Ing. Jaroslavovi Lehotskému

  Za zásluhy a prínos pre mesto Liptovský Mikuláš v oblasti verejnej správy.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Jaroslavovi Bartánusovi 2015 - Ing. Jaroslavovi Bartánusovi

  Za založenie a aktívnu činnosť v klube M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ivanovi Piačekovi 2015 - Ivanovi Piačekovi

  Za rozvoj mesta v oblasti športu, za založenie kanoistického klubu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Mgr. Anne Bodoríkovej 2014 - Mgr. Anne Bodoríkovej

  V roku 1994 prijala od Boha poslanie pomáhať týraným a zneužívaným deťom a dnes sa toto jej poslanie rozšírilo, keďže ho vykonáva od roku 2006 v Krízovom centre pre týrané matky a deti v Dome Charitas Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši, ktoré zakladala a ďalej rozvíja.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Ing. Michalovi Rumanskému 2014 - Ing. Michalovi Rumanskému

  Je zakladajúcim členom Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši. Za zásluhy v hnutí Rotary mu v roku 2008 udelili cenu Tomáša Baťu. V roku 2009 založil súkromnú galériu a neziskovú organizáciu Rumanský Art Centre v Liptovskom Mikuláši. Podporuje kultúru, šport a handikepovaných ľudí.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - MUDr. Viktorovi Horanskému, CSc. - in memoriam 2014 - MUDr. Viktorovi Horanskému, CSc. - in memoriam

  Za celoživotné dielo a nenahraditeľný prínos v oblasti pediatrie. Bol organizátorom 21 ročníkov Liptovských pediatrických dní s celoštátnym významom. Za svoju prácu bol ocenený zlatou medailou Lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, 2 x získal ocenenie Zaslúžilý lekár, ocenenie vlády ČSSR za rozvoj pediatrie.

  Horizontálny predel obsahu