Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš  2018 - doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., „in memoriam“ 2018 - doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., „in memoriam“

  za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi a za celoživotný prínos v oblasti vedy a vzdelávania

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – Jánovi Iľanovskému

  za aktívnu činnosť, udržiavanie tradícií, ktoré sú potrebné v dnešnom svete extrémistických skupín

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – Aloisovi Lutonskému „in memoriam“ 2017 – Aloisovi Lutonskému „in memoriam“

  za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, za kultúrne aktivity a aktivity v cestovnom ruchu v našom regióne a za to, že sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a šírenie dobrého mena mesta. Ocenenie prebrala dcéra pána Aloisa Lutonského, pani Mária Setničková dňa 07.11.2017 v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ľudmile Štrkolcovej

  za celoživotnú lásku k deťom a k učiteľskému povolaniu. V roku 1962 začala učiť na ZŠ v Okoličnom, kde založila detský tanečný krúžok Poludnica. V roku 1968 sa jej podarilo založiť folklórny súbor Ďumbier. Pani Štrkolcová venovala takmer celý život folklóru , čim sa zaslúžila na rozvoji folklórneho povedomia nielen v regióne Liptov. Za svoju prácu jej bola v roku 2006 udelená Medaila D.G. Licharda za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj detského folklóru na Slovensku.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Vladimírovi Stankovianskemu 2015 - Ing. Vladimírovi Stankovianskemu

  Za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života.

  Horizontálny predel obsahu
  2012 - MUDr. Pavlovi Straussovi in memoriam

  Lekár, filozof a spisovateľ, narodený v roku 1912 v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti 100. výročia narodenia.

  Horizontálny predel obsahu
  2012- Iboji Wandall - Holm 2012- Iboji Wandall - Holm

  Mestské zastupiteľstvo dňa 14.6.2012 udelilo čestné občianstvo Iboji Wandall-Holm, dánskej spisovateľke, poetke a prekladateľke pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša, pri príležitosti jej 90. narodenín a k 70. výročiu najväčšieho mikulášskeho transportu židovských spoluobčanov.

  Horizontálny predel obsahu
  2010 - Vladimírovi Kunovi, in memoriam, evanjelickému a.v. farárovi, učiteľovi, správcovi sirotinca

  za vysoko humánny čin záchrany 26 detí židovského pôvodu

  Horizontálny predel obsahu
  2009 - generálporučíkovi Dr.h.c. Ing. Antonovi Muržicovi 2009 - generálporučíkovi Dr.h.c. Ing. Antonovi Muržicovi

  za významný prínos o založenie a rozvoj vojenského vysokého školstva a vojenského výskumu v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2008 - Elene Kaliskej 2008 - Elene Kaliskej

  za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš a Slovenska vo vodnom slalome na XXIX. Letných olympijských hrách 2008 v Pekingu.

  Horizontálny predel obsahu
  2004 - Michalovi Martikánovi

  za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš a Slovenska vo vodnom slalome

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Milanovi Rúfusovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Milanovi Rúfusovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - JUDr. Martinovi Martinčekovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie JUDr. Martinovi Martinčekovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Ester Šimerovej Martinčekovej

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Ester Šimerovej Martinčekovej.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Miroslavovi Ksandrovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Miroslavovi Ksandrovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - PhDr. Soni Kovačevičovej

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie PhDr. Soni Kovačevičovej.

  Horizontálny predel obsahu
  1998 - akademickému maliarovi, grafikovi Kolomanovi Sokolovi

  Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v úplnom znení, § 11, ods.3, písm. l) a v zmysle Štatútu mesta Liptovský Mikuláš, článku 26, udelilo čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš p. Kolomanovi Sokolovi na svojom zasadnutí dňa 16.4.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  1979 - armádnemu generálovi Ing. Martinovi Dzúrovi, ministrovi obrany ČSSR

  Plénum Mestského národného výboru v Liptovskom Mikuláši udelilo uznesením č 10/1979 z 24.8.1979 čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš armádnemu generálovi Ing. Martinovi Dzúrovi, ministrovi obrany ČSSR.

  Horizontálny predel obsahu
  1968 - Alexandrovi Dubčekovi

  Mestský národný výbor v Liptovskom Mikuláši 30. mája 1968 udeľuje Alexandrovi Dubčekovi prvému tajomníkovi ústredného výboru KSČ Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 700. výročia založenia mesta, z vďaky za obetavú a záslužnú prácu pre povznesenie našich národov.

  Horizontálny predel obsahu
  1948 - Vladimírovi Clementisovi

  Dočasná miestna správna komisia mesta Liptovský Sv. Mikuláš uznesením č.258 z 22. apríla 1948 udelila čestné občianstvo mesta ministrovi zahraničia Vladimírovi Clementisovi „ako vrelý prejav vďaky a úcty k Vašej osloboditeľskej práci v rokoch fašistického temna, rovnako oceňujúc aj Vaše významné zásluhy na poli kultúrnej, hospodárskej a politickej výstavby nášho štátu, ktorý pod Vaším vedením získava v politickom svete čestné a pevné miesto.“ V roku 1951 mu bolo odňaté.

  Horizontálny predel obsahu

  Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš


  2018 - doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., „in memoriam“ 2018 - doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., „in memoriam“

  za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi a za celoživotný prínos v oblasti vedy a vzdelávania

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – Jánovi Iľanovskému

  za aktívnu činnosť, udržiavanie tradícií, ktoré sú potrebné v dnešnom svete extrémistických skupín

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – Aloisovi Lutonskému „in memoriam“ 2017 – Aloisovi Lutonskému „in memoriam“

  za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, za kultúrne aktivity a aktivity v cestovnom ruchu v našom regióne a za to, že sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a šírenie dobrého mena mesta. Ocenenie prebrala dcéra pána Aloisa Lutonského, pani Mária Setničková dňa 07.11.2017 v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ľudmile Štrkolcovej

  za celoživotnú lásku k deťom a k učiteľskému povolaniu. V roku 1962 začala učiť na ZŠ v Okoličnom, kde založila detský tanečný krúžok Poludnica. V roku 1968 sa jej podarilo založiť folklórny súbor Ďumbier. Pani Štrkolcová venovala takmer celý život folklóru , čim sa zaslúžila na rozvoji folklórneho povedomia nielen v regióne Liptov. Za svoju prácu jej bola v roku 2006 udelená Medaila D.G. Licharda za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj detského folklóru na Slovensku.

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Ing. Vladimírovi Stankovianskemu 2015 - Ing. Vladimírovi Stankovianskemu

  Za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života.

  Horizontálny predel obsahu
  2012 - MUDr. Pavlovi Straussovi in memoriam

  Lekár, filozof a spisovateľ, narodený v roku 1912 v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti 100. výročia narodenia.

  Horizontálny predel obsahu
  2012- Iboji Wandall - Holm 2012- Iboji Wandall - Holm

  Mestské zastupiteľstvo dňa 14.6.2012 udelilo čestné občianstvo Iboji Wandall-Holm, dánskej spisovateľke, poetke a prekladateľke pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša, pri príležitosti jej 90. narodenín a k 70. výročiu najväčšieho mikulášskeho transportu židovských spoluobčanov.

  Horizontálny predel obsahu
  2010 - Vladimírovi Kunovi, in memoriam, evanjelickému a.v. farárovi, učiteľovi, správcovi sirotinca

  za vysoko humánny čin záchrany 26 detí židovského pôvodu

  Horizontálny predel obsahu
  2009 - generálporučíkovi Dr.h.c. Ing. Antonovi Muržicovi 2009 - generálporučíkovi Dr.h.c. Ing. Antonovi Muržicovi

  za významný prínos o založenie a rozvoj vojenského vysokého školstva a vojenského výskumu v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2008 - Elene Kaliskej 2008 - Elene Kaliskej

  za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš a Slovenska vo vodnom slalome na XXIX. Letných olympijských hrách 2008 v Pekingu.

  Horizontálny predel obsahu
  2004 - Michalovi Martikánovi

  za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš a Slovenska vo vodnom slalome

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Milanovi Rúfusovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Milanovi Rúfusovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - JUDr. Martinovi Martinčekovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie JUDr. Martinovi Martinčekovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Ester Šimerovej Martinčekovej

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Ester Šimerovej Martinčekovej.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - Miroslavovi Ksandrovi

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie Miroslavovi Ksandrovi.

  Horizontálny predel obsahu
  2000 - PhDr. Soni Kovačevičovej

  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci Svetového stretnutia Liptákov 2000 sa konalo 20. júna 2000. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.44/2000 primátor mesta odovzdal ocenenie PhDr. Soni Kovačevičovej.

  Horizontálny predel obsahu
  1998 - akademickému maliarovi, grafikovi Kolomanovi Sokolovi

  Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v úplnom znení, § 11, ods.3, písm. l) a v zmysle Štatútu mesta Liptovský Mikuláš, článku 26, udelilo čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš p. Kolomanovi Sokolovi na svojom zasadnutí dňa 16.4.1998.

  Horizontálny predel obsahu
  1979 - armádnemu generálovi Ing. Martinovi Dzúrovi, ministrovi obrany ČSSR

  Plénum Mestského národného výboru v Liptovskom Mikuláši udelilo uznesením č 10/1979 z 24.8.1979 čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš armádnemu generálovi Ing. Martinovi Dzúrovi, ministrovi obrany ČSSR.

  Horizontálny predel obsahu
  1968 - Alexandrovi Dubčekovi

  Mestský národný výbor v Liptovskom Mikuláši 30. mája 1968 udeľuje Alexandrovi Dubčekovi prvému tajomníkovi ústredného výboru KSČ Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 700. výročia založenia mesta, z vďaky za obetavú a záslužnú prácu pre povznesenie našich národov.

  Horizontálny predel obsahu
  1948 - Vladimírovi Clementisovi

  Dočasná miestna správna komisia mesta Liptovský Sv. Mikuláš uznesením č.258 z 22. apríla 1948 udelila čestné občianstvo mesta ministrovi zahraničia Vladimírovi Clementisovi „ako vrelý prejav vďaky a úcty k Vašej osloboditeľskej práci v rokoch fašistického temna, rovnako oceňujúc aj Vaše významné zásluhy na poli kultúrnej, hospodárskej a politickej výstavby nášho štátu, ktorý pod Vaším vedením získava v politickom svete čestné a pevné miesto.“ V roku 1951 mu bolo odňaté.

  Horizontálny predel obsahu