Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Kronika mesta  Kronika mesta za rok 2000


  Rok 2000 bol na celom svete očakávaný ako rok mimoriadny, prelomový, miléniový. Rok, ktorým ľudstvo vstupovalo do nového tisícročia, do novej éry svojej existencie. Už niekoľko mesiacov pred prelomom rokov 1999 – 2000 média usilovne propagovali 1. január ako vstup do tretieho tisícročia. Informovanejší považovali túto doslovnú hystériu za reklamné ťaženie rôznych cestovných kancelárií, zábavných podnikov, hotelov, reštaurácií, pretože skutočný koniec 20. storočia a začiatok tretieho milénia nás čakal až o rok.
  Príchod magického letopočtu vzbudzoval obavy i nádeje, očakávanie ...
  Zástupcovia teórií o apokalypse ľudstva i počítačoví experti predpovedajúci „problém Y2K“, teda zrútenie počítačových sietí, boli sklamaní. Zemeguľa sa točila ďalej, po starom aj so svojimi  problémami: globálnym otepľovaním, lokálnymi vojnami, priepastnými rozdielmi medzi bohatým Severom a chudobným Juhom.
  Na Slovensku sme zaznamenali ďalší pokles životnej úroveň, vysokú nezamestnanosť i kriminalitu. Na politickej scéne prevládali úzke stranícke záujmy nad záujmami obyvateľov tejto krajiny. Všetky tieto skutočnosti vyvolávali všeobecnú nespokojnosť občanov.
  A čo sa udialo počas roku v našom meste? V júni ožil Liptovský Mikuláš ojedinelým Svetovým stretnutím Liptákov 2000 s heslom „ S novým tisícročím prichádza do Liptova svet“, vyšla prvá reprezentačná kniha Liptovský Mikuláš - príbeh mesta,  naštartovala rekonštrukcia historického jadra mesta (aj keď sa jej realizácia posunula do nasledujúceho roka), postavená bola vyše dvadsiatka sociálnych bytov v rómskej lokalite Hlboké, pripravovala sa výstavba ďalších mestských bytov,  Michal Martikán vybojoval olympijské striebro v austrálskom Sydney. Opakom drobných i väčších úspechov boli problémy s nezamestnanosťou, neradostná situáciu v školstve a zdravotníctve, krachujúce firmy, na troskách ktorých vyrastali nové spoločnosti, paradoxne s tým istým manažmentom na čele...

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Kronika mesta

  Kronika mesta za rok 2000


  Rok 2000 bol na celom svete očakávaný ako rok mimoriadny, prelomový, miléniový. Rok, ktorým ľudstvo vstupovalo do nového tisícročia, do novej éry svojej existencie. Už niekoľko mesiacov pred prelomom rokov 1999 – 2000 média usilovne propagovali 1. január ako vstup do tretieho tisícročia. Informovanejší považovali túto doslovnú hystériu za reklamné ťaženie rôznych cestovných kancelárií, zábavných podnikov, hotelov, reštaurácií, pretože skutočný koniec 20. storočia a začiatok tretieho milénia nás čakal až o rok.
  Príchod magického letopočtu vzbudzoval obavy i nádeje, očakávanie ...
  Zástupcovia teórií o apokalypse ľudstva i počítačoví experti predpovedajúci „problém Y2K“, teda zrútenie počítačových sietí, boli sklamaní. Zemeguľa sa točila ďalej, po starom aj so svojimi  problémami: globálnym otepľovaním, lokálnymi vojnami, priepastnými rozdielmi medzi bohatým Severom a chudobným Juhom.
  Na Slovensku sme zaznamenali ďalší pokles životnej úroveň, vysokú nezamestnanosť i kriminalitu. Na politickej scéne prevládali úzke stranícke záujmy nad záujmami obyvateľov tejto krajiny. Všetky tieto skutočnosti vyvolávali všeobecnú nespokojnosť občanov.
  A čo sa udialo počas roku v našom meste? V júni ožil Liptovský Mikuláš ojedinelým Svetovým stretnutím Liptákov 2000 s heslom „ S novým tisícročím prichádza do Liptova svet“, vyšla prvá reprezentačná kniha Liptovský Mikuláš - príbeh mesta,  naštartovala rekonštrukcia historického jadra mesta (aj keď sa jej realizácia posunula do nasledujúceho roka), postavená bola vyše dvadsiatka sociálnych bytov v rómskej lokalite Hlboké, pripravovala sa výstavba ďalších mestských bytov,  Michal Martikán vybojoval olympijské striebro v austrálskom Sydney. Opakom drobných i väčších úspechov boli problémy s nezamestnanosťou, neradostná situáciu v školstve a zdravotníctve, krachujúce firmy, na troskách ktorých vyrastali nové spoločnosti, paradoxne s tým istým manažmentom na čele...

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť