Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Kronika mesta  Kronika mesta za rok 2001


  21. storočie prichádzajúce s rokom 2001 sa v medzinárodnom meradle ohlásilo násilím, terorom a strachom. Medzníkom roka sa stal 11. september, deň teroristického útoku na Spojené štáty americké. Dve unesené lietadlá amerických aerolínií pilotované teroristami vrazili osem minút po sebe do mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku. Po následnom požiari sa obe tzv. dvojičky zrútili k zemi. V ich troskách zahynulo vyše dvetisícosemsto ľudí. Horela aj časť Pentagonu, sídla Ministerstva obrany vo Washingtone, atentát bol pripravený aj na amerického prezidenta George Busha. Oheň, dym, trosky, ľudia utekajúci pred nebezpečenstvom, to všetko sa objavilo priamo na televíznych obrazovkách. Zábery z New Yorku pripomínali jeden z amerických katastrofických filmov. Svet zachvátila strach a panika. Zatvorená bola americká burza, zrušené boli tamojšie spoločenské, kultúrne, zábavné a športové podujatia, medzi inými aj MS vo vodnom slalome, kde mali štartovať aj mikulášski vodní slalomári. Odložené bolo Valné zhromaždenie OSN ...
  Prvé komentáre hovorili o tom, že svet už nebude taký ako predtým. Teroristický útok zorganizovaný hnutím Al Kadiá na čele s milionárom Usámom bín Ladínom, prekryl všetky predošlé udalosti v roku, do veľkej miery narušil stereotypy svetovej politiky a prispel k zblíženiu Ruska s Amerikou a Európou. Formovala sa koalícia proti terorizmu, prebiehali horúčkovité rokovania, hovorilo sa o možných formách odvety. Svet očakával útok na Afganistan, kde sa pod záštitou vládnuceho hnutia Taliban skrýval najhľadanejší terorista sveta. Hlava katolíckej cirkvi, pápež Ján Pavol II. varoval pred odplatou, nabádal politikov k rokovaniam. Americký prezident George Bush vyhlásil terorizmu permanentnú vojnu. Jeho predchodca Bill Clinton sa vyjadril, že útok bol cenou za nevídaný rast, ktorý Američania dosiahli vďaka globalizácii. Naliehal na nich, aby začali splácať svetu úroky z pôžičky, ktorú si vybrali bez toho, aby si od neho pýtali súhlas. Nasadením vojsk OSN v Afganistane (prvýkrát aj za účasti nemeckých vojakov) sa po urputných bojoch s teroristami v neprístupných horách krajina zbavila Talibanu, ale Usáma bín Ládina sa nepodarilo vypátrať.
  Pre Slovensko bol rok 2001 rokom májového sčítania obyvateľov, domov a bytov, ale aj nedotiahnutej reformy verejnej správy. Parlament až v septembri schválil zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, známy ako „kompetenčný“ zákon. Podľa MUDr. Alexandra Slafkovského, primátora mesta „odštartovala sa tak ešte pomerne dlhá cesta, ktorá by nás mohla priviesť k plnohodnotnej občianskej spoločnosti. Končí sa obdobie, kedy sa jednotlivé mestá a obce odlišovali navzájom len tým, ako sa starali o verejné priestranstvá, pešie zóny, športoviská a vybavenosť inžinierskymi sieťami. Samosprávy dostali na starosť to, o čom boli presvedčené, že im v demokratickej spoločnosti patrí. Bude to, podľa môjho názoru, ťažká úloha a veľa bude závisieť od toho, ako budú občania jednotlivých miest a obcí pristupovať k novým povinnostiam, ktoré dostali do vienka, aj keď ich budú zastupovať nimi zvolení poslanci, starostovia, primátori a predsedovia krajov.“ Tých sme si zvolili v decembrových historicky prvých regionálnych voľbách do samosprávnych parlamentov vo ôsmich vyšších územných celkoch. Prvýkrát v tomto roku sme si ako štátny sviatok pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, začiatok tzv. nežnej revolúcie.
  A čo priniesol nový rok nášmu mestu? Z vyjadrenia primátora vyplýva, že „obzretie sa dozadu za rokom 2001 hovorí, že to bol pre naše mesto rok úspešný. Hovoria o tom uskutočnené práce v rámci rekonštrukcie centra mesta, kde v spolupráci so správcami sietí (kanalizačné, elektrické, telekomunikačné rozvody) a dodávateľom stavby sa podaril na naše pomery husársky kúsok. Stavba za vyše 55 miliónov Sk bola odovzdaná do „skúšobnej prevádzky“. Dodávateľ splnil termín a správcovia sietí uskutočnili práce vo vlastnej réžii za takmer 20 miliónov Sk, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Táto náročná investičná akcia neukrátila investície v prímestských častiach. Podarilo sa zabezpečiť zlepšenie infraštruktúry vybudovaním ďalšej časti kanalizácie, plynofikácie, chodníkov, ciest, čo opäť zlepšilo kvalitu bývania. Aj keď nie všetky potreby boli už uspokojené, darí sa nám každý rok odstraňovať nedostatky a zlepšovať podmienky pre kvalitnejší život našich občanov.“

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Kronika mesta

  Kronika mesta za rok 2001


  21. storočie prichádzajúce s rokom 2001 sa v medzinárodnom meradle ohlásilo násilím, terorom a strachom. Medzníkom roka sa stal 11. september, deň teroristického útoku na Spojené štáty americké. Dve unesené lietadlá amerických aerolínií pilotované teroristami vrazili osem minút po sebe do mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku. Po následnom požiari sa obe tzv. dvojičky zrútili k zemi. V ich troskách zahynulo vyše dvetisícosemsto ľudí. Horela aj časť Pentagonu, sídla Ministerstva obrany vo Washingtone, atentát bol pripravený aj na amerického prezidenta George Busha. Oheň, dym, trosky, ľudia utekajúci pred nebezpečenstvom, to všetko sa objavilo priamo na televíznych obrazovkách. Zábery z New Yorku pripomínali jeden z amerických katastrofických filmov. Svet zachvátila strach a panika. Zatvorená bola americká burza, zrušené boli tamojšie spoločenské, kultúrne, zábavné a športové podujatia, medzi inými aj MS vo vodnom slalome, kde mali štartovať aj mikulášski vodní slalomári. Odložené bolo Valné zhromaždenie OSN ...
  Prvé komentáre hovorili o tom, že svet už nebude taký ako predtým. Teroristický útok zorganizovaný hnutím Al Kadiá na čele s milionárom Usámom bín Ladínom, prekryl všetky predošlé udalosti v roku, do veľkej miery narušil stereotypy svetovej politiky a prispel k zblíženiu Ruska s Amerikou a Európou. Formovala sa koalícia proti terorizmu, prebiehali horúčkovité rokovania, hovorilo sa o možných formách odvety. Svet očakával útok na Afganistan, kde sa pod záštitou vládnuceho hnutia Taliban skrýval najhľadanejší terorista sveta. Hlava katolíckej cirkvi, pápež Ján Pavol II. varoval pred odplatou, nabádal politikov k rokovaniam. Americký prezident George Bush vyhlásil terorizmu permanentnú vojnu. Jeho predchodca Bill Clinton sa vyjadril, že útok bol cenou za nevídaný rast, ktorý Američania dosiahli vďaka globalizácii. Naliehal na nich, aby začali splácať svetu úroky z pôžičky, ktorú si vybrali bez toho, aby si od neho pýtali súhlas. Nasadením vojsk OSN v Afganistane (prvýkrát aj za účasti nemeckých vojakov) sa po urputných bojoch s teroristami v neprístupných horách krajina zbavila Talibanu, ale Usáma bín Ládina sa nepodarilo vypátrať.
  Pre Slovensko bol rok 2001 rokom májového sčítania obyvateľov, domov a bytov, ale aj nedotiahnutej reformy verejnej správy. Parlament až v septembri schválil zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, známy ako „kompetenčný“ zákon. Podľa MUDr. Alexandra Slafkovského, primátora mesta „odštartovala sa tak ešte pomerne dlhá cesta, ktorá by nás mohla priviesť k plnohodnotnej občianskej spoločnosti. Končí sa obdobie, kedy sa jednotlivé mestá a obce odlišovali navzájom len tým, ako sa starali o verejné priestranstvá, pešie zóny, športoviská a vybavenosť inžinierskymi sieťami. Samosprávy dostali na starosť to, o čom boli presvedčené, že im v demokratickej spoločnosti patrí. Bude to, podľa môjho názoru, ťažká úloha a veľa bude závisieť od toho, ako budú občania jednotlivých miest a obcí pristupovať k novým povinnostiam, ktoré dostali do vienka, aj keď ich budú zastupovať nimi zvolení poslanci, starostovia, primátori a predsedovia krajov.“ Tých sme si zvolili v decembrových historicky prvých regionálnych voľbách do samosprávnych parlamentov vo ôsmich vyšších územných celkoch. Prvýkrát v tomto roku sme si ako štátny sviatok pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, začiatok tzv. nežnej revolúcie.
  A čo priniesol nový rok nášmu mestu? Z vyjadrenia primátora vyplýva, že „obzretie sa dozadu za rokom 2001 hovorí, že to bol pre naše mesto rok úspešný. Hovoria o tom uskutočnené práce v rámci rekonštrukcie centra mesta, kde v spolupráci so správcami sietí (kanalizačné, elektrické, telekomunikačné rozvody) a dodávateľom stavby sa podaril na naše pomery husársky kúsok. Stavba za vyše 55 miliónov Sk bola odovzdaná do „skúšobnej prevádzky“. Dodávateľ splnil termín a správcovia sietí uskutočnili práce vo vlastnej réžii za takmer 20 miliónov Sk, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Táto náročná investičná akcia neukrátila investície v prímestských častiach. Podarilo sa zabezpečiť zlepšenie infraštruktúry vybudovaním ďalšej časti kanalizácie, plynofikácie, chodníkov, ciest, čo opäť zlepšilo kvalitu bývania. Aj keď nie všetky potreby boli už uspokojené, darí sa nám každý rok odstraňovať nedostatky a zlepšovať podmienky pre kvalitnejší život našich občanov.“

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť