Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Kronika mesta  Kronika mesta za rok 2002


  Rok 2002 hodnotíme ako významný medzník v novodobej histórii Slovenskej republiky. V novembri sme po niekoľkoročnom úsilí dostali pozvánku do Severoatlantickej aliancie. Vstup do NATO podporovalo až 60 percent občanov, čo bolo najviac z postkomunistických krajín. V decembri na stretnutí Európskej únie v Kodani sme úspešne zavŕšili dvojročný proces vyjednávania o vstupe do spoločnosti vyspelých európskych krajín. Vyjednávačom na čele s Jánom Fígeľom sa podarilo v prístupovom procese dobehnúť ostatné kandidátske krajiny, ktoré mali pred nami niekoľkoročný náskok. Spoločne s Českom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou a gréckou časťou Cypru sme sa ocitli pred bránami Európskej únie, samotný vstup nás čakal 1. mája 2004.
  Nesporné úspechy Slovenska v zahraničnopolitickej oblasti zatieňovali každodenné pretrvávajúce problémy na domácej scéne. Začiatok roka priniesol zdraženie plynu, tepla, odvozu odpadu, telefonovania, cigariet i automobilovej prevádzky. Sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo živorili bez dostatočného finančného zabezpečenia. Sféru verejnej správy poznačila nezvládnutá reforma verejnej správy – presun kompetencií zo štátu na samosprávu vyšších územných celkov, miest a obcí bez prísunu potrebných financií. Napriek všetkým problémom, často subjektívne hodnoteným, životná úroveň na Slovensku vzrástla. Svedčil o tom index ekonomickej sily občana, ktorý zostavila Slovenská ratingová agentúra. Ten zohľadňoval okrem príjmov obyvateľstva aj tržby v obchodoch, silu koruny, počet pracovných miest, nezamestnanosť a ďalšie ukazovatele vplývajúce na kvalitu života. Index v októbri dosiahol najvyššiu hodnotu od začiatku roka 1999, keď sa začal merať. Spokojnosť z tohoto vývoja kalila vysoká miera nezamestnanosti, ktorá mala poklesnúť až v horizonte niekoľkých rokov.
  Tento rok bol aj rokom volebným. V septembrových parlamentných voľbách zvíťazili pravicové strany (Slovenská demokratická a kresťanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Aliancia nového občana a Strana maďarskej koalície), ktoré vytvorili parlamentnú štvorkoalíciu. Prvé kroky staronovej vlády pod opätovným vedením premiéra Mikuláša Dzurindu priniesli silné reštrikčné opatrenia v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Vláda zobrala ľuďom takmer všetko, čo im pred voľbami nasľubovala, niektoré zo sľubov sa ani nestihli v praxi realizovať. Zákony prijaté v predvolebnom období sa rýchlo menili v neprospech občanov. Dôvodom škrtania bol nedostatok peňazí v štátnom rozpočte, hrozba, že schodok verejných financií presiahne päť percent hrubého domáceho produktu a to, že niektoré zákony boli podľa vlády zle pripravené. Národ sa cítil oklamaný. V tejto atmosfére sa 6. a 7. decembra konali komunálne voľby. Do mikulášskych volebných miestností prišlo len necelých 40 percent voličov. Naplnili sa tak slová komentátorov, ktorí upozorňovali, že „na rozdiel od veľkej hry na demokraciu už na komunálnu nebolo vôle ani občianskej zaujatosti.“ Nastúpila skôr apatia, ktorá bola odrazom reálnej politiky na Slovensku. Správa vecí verejných na úrovni čo najbližšie k občanovi sa stala pre voliča paradoxne najmenej zaujímavou. Primátorom mesta sa opäť stal MUDr. Alexander Slafkovský.
  A čo nové priniesol rok 2002 v živote mesta? Ukončená bola druhá etapa výstavby pešej zóny v historickom jadre, v Palúdzke bolo pomenovaných jedenásť nových ulíc, na Nábreží 4. apríla pribudlo dvadsaťdva mestských nájomných bytov a v Palúdzke nový  supermarket Kaufland. V máji mal premiéru Festival syrov a bryndze, v septembri vzniklo Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského a v decembri Centrum Kolomana Sokola.

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Kronika mesta

  Kronika mesta za rok 2002


  Rok 2002 hodnotíme ako významný medzník v novodobej histórii Slovenskej republiky. V novembri sme po niekoľkoročnom úsilí dostali pozvánku do Severoatlantickej aliancie. Vstup do NATO podporovalo až 60 percent občanov, čo bolo najviac z postkomunistických krajín. V decembri na stretnutí Európskej únie v Kodani sme úspešne zavŕšili dvojročný proces vyjednávania o vstupe do spoločnosti vyspelých európskych krajín. Vyjednávačom na čele s Jánom Fígeľom sa podarilo v prístupovom procese dobehnúť ostatné kandidátske krajiny, ktoré mali pred nami niekoľkoročný náskok. Spoločne s Českom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou a gréckou časťou Cypru sme sa ocitli pred bránami Európskej únie, samotný vstup nás čakal 1. mája 2004.
  Nesporné úspechy Slovenska v zahraničnopolitickej oblasti zatieňovali každodenné pretrvávajúce problémy na domácej scéne. Začiatok roka priniesol zdraženie plynu, tepla, odvozu odpadu, telefonovania, cigariet i automobilovej prevádzky. Sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo živorili bez dostatočného finančného zabezpečenia. Sféru verejnej správy poznačila nezvládnutá reforma verejnej správy – presun kompetencií zo štátu na samosprávu vyšších územných celkov, miest a obcí bez prísunu potrebných financií. Napriek všetkým problémom, často subjektívne hodnoteným, životná úroveň na Slovensku vzrástla. Svedčil o tom index ekonomickej sily občana, ktorý zostavila Slovenská ratingová agentúra. Ten zohľadňoval okrem príjmov obyvateľstva aj tržby v obchodoch, silu koruny, počet pracovných miest, nezamestnanosť a ďalšie ukazovatele vplývajúce na kvalitu života. Index v októbri dosiahol najvyššiu hodnotu od začiatku roka 1999, keď sa začal merať. Spokojnosť z tohoto vývoja kalila vysoká miera nezamestnanosti, ktorá mala poklesnúť až v horizonte niekoľkých rokov.
  Tento rok bol aj rokom volebným. V septembrových parlamentných voľbách zvíťazili pravicové strany (Slovenská demokratická a kresťanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Aliancia nového občana a Strana maďarskej koalície), ktoré vytvorili parlamentnú štvorkoalíciu. Prvé kroky staronovej vlády pod opätovným vedením premiéra Mikuláša Dzurindu priniesli silné reštrikčné opatrenia v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Vláda zobrala ľuďom takmer všetko, čo im pred voľbami nasľubovala, niektoré zo sľubov sa ani nestihli v praxi realizovať. Zákony prijaté v predvolebnom období sa rýchlo menili v neprospech občanov. Dôvodom škrtania bol nedostatok peňazí v štátnom rozpočte, hrozba, že schodok verejných financií presiahne päť percent hrubého domáceho produktu a to, že niektoré zákony boli podľa vlády zle pripravené. Národ sa cítil oklamaný. V tejto atmosfére sa 6. a 7. decembra konali komunálne voľby. Do mikulášskych volebných miestností prišlo len necelých 40 percent voličov. Naplnili sa tak slová komentátorov, ktorí upozorňovali, že „na rozdiel od veľkej hry na demokraciu už na komunálnu nebolo vôle ani občianskej zaujatosti.“ Nastúpila skôr apatia, ktorá bola odrazom reálnej politiky na Slovensku. Správa vecí verejných na úrovni čo najbližšie k občanovi sa stala pre voliča paradoxne najmenej zaujímavou. Primátorom mesta sa opäť stal MUDr. Alexander Slafkovský.
  A čo nové priniesol rok 2002 v živote mesta? Ukončená bola druhá etapa výstavby pešej zóny v historickom jadre, v Palúdzke bolo pomenovaných jedenásť nových ulíc, na Nábreží 4. apríla pribudlo dvadsaťdva mestských nájomných bytov a v Palúdzke nový  supermarket Kaufland. V máji mal premiéru Festival syrov a bryndze, v septembri vzniklo Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského a v decembri Centrum Kolomana Sokola.

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť