Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Kronika mesta  Kronika mesta za rok 2007


  Rok 2007 priniesol Slovensku veľa pozitív, možno ho hodnotiť ako úspešný. Ekonomika pokračovala v lámaní rekordov z minulých rokov. Hospodársky rast, najmä zásluhou exportu, presiahol deväť percent, čo bol skoro trojnásobok priemeru krajín Európskej únie. Vysoký rast sa prejavil aj v peňaženkách obyvateľov, zaznamenali sme aj vyššiu spotrebu domácností. K vyššej životnej úrovni prispel aj historický pokles nezamestnanosti pod 8 percent. V niektorých dvetviach priemyslu a v stavebníctve dokonca pracovné sily chýbali, čo bol zásadný zlom vo vývoji zamestnanosti na Slovensku za posledné roky. O Slovensku sa v medzinárodnom meradle hovorilo ako o stredoeurópskom tigrovi, čím sa potvrdili prvé takéto hodnotenia expertov spred troch rokov. Rok 2007 bol na Slovensku aj rokom vstupu do tzv. schengenského priestoru a príprav na prijatie európskej meny euro. V závere roka boli zrušené hraničné a colné kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom, čím sme sa do Európskej únie začlenili ako právoplatní členovia. Naopak „železná“ zostala iba východná hranica s Ukrajinou, kde boli vybudované moderné colnice a zvýšila sa kontrola tzv. „zelenej“ hranice, ktoré mali eliminovať príchod nelegálnych migrantov na Slovensko, resp. do Európskej únie.
  Pre Liptovský Mikuláš bol r. 2007 prvým povolebným rokom novej mestskej samosprávy na čele s primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD. Poslanci víťaznej koalície politických strán SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, HZD, ANO obsadili v mestskom zastupiteľstve 12 kresiel, koalícia SDKÚ-DS
  11 kresiel a 2 poslanci kandidovali ako nezávislí. Vedenie mesta prinieslo novú víziu rozvoja so sloganmi: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – MESTO PRE VŠETKÝCH. a MESTO, KTORÉ ŽIJE A KDE SA DOBRE ŽIJE V tomto zmysle boli schválené nová organizačná štruktúra mestského úradu (s funkčnými miestami projektového manažéra a ďaľšieho zástupcu primátora mesta), nový vizuálny koncept mesta s logotypom Liptovského Mikuláša a kľúčový dokument Stratégia rozvoja mesta na roky 2007 – 2010 (s dôrazom na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie pre nové územné plánovanie a infraštruktúru, podnikanie, školstvo a mládež, životné prostredie, bývanie, bezpečnosť, sociálne a zdravotné služby, kultúru a šport, mestský cestovný ruch a moderný mestský úrad).

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Kronika mesta

  Kronika mesta za rok 2007


  Rok 2007 priniesol Slovensku veľa pozitív, možno ho hodnotiť ako úspešný. Ekonomika pokračovala v lámaní rekordov z minulých rokov. Hospodársky rast, najmä zásluhou exportu, presiahol deväť percent, čo bol skoro trojnásobok priemeru krajín Európskej únie. Vysoký rast sa prejavil aj v peňaženkách obyvateľov, zaznamenali sme aj vyššiu spotrebu domácností. K vyššej životnej úrovni prispel aj historický pokles nezamestnanosti pod 8 percent. V niektorých dvetviach priemyslu a v stavebníctve dokonca pracovné sily chýbali, čo bol zásadný zlom vo vývoji zamestnanosti na Slovensku za posledné roky. O Slovensku sa v medzinárodnom meradle hovorilo ako o stredoeurópskom tigrovi, čím sa potvrdili prvé takéto hodnotenia expertov spred troch rokov. Rok 2007 bol na Slovensku aj rokom vstupu do tzv. schengenského priestoru a príprav na prijatie európskej meny euro. V závere roka boli zrušené hraničné a colné kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom, čím sme sa do Európskej únie začlenili ako právoplatní členovia. Naopak „železná“ zostala iba východná hranica s Ukrajinou, kde boli vybudované moderné colnice a zvýšila sa kontrola tzv. „zelenej“ hranice, ktoré mali eliminovať príchod nelegálnych migrantov na Slovensko, resp. do Európskej únie.
  Pre Liptovský Mikuláš bol r. 2007 prvým povolebným rokom novej mestskej samosprávy na čele s primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD. Poslanci víťaznej koalície politických strán SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, HZD, ANO obsadili v mestskom zastupiteľstve 12 kresiel, koalícia SDKÚ-DS
  11 kresiel a 2 poslanci kandidovali ako nezávislí. Vedenie mesta prinieslo novú víziu rozvoja so sloganmi: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – MESTO PRE VŠETKÝCH. a MESTO, KTORÉ ŽIJE A KDE SA DOBRE ŽIJE V tomto zmysle boli schválené nová organizačná štruktúra mestského úradu (s funkčnými miestami projektového manažéra a ďaľšieho zástupcu primátora mesta), nový vizuálny koncept mesta s logotypom Liptovského Mikuláša a kľúčový dokument Stratégia rozvoja mesta na roky 2007 – 2010 (s dôrazom na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie pre nové územné plánovanie a infraštruktúru, podnikanie, školstvo a mládež, životné prostredie, bývanie, bezpečnosť, sociálne a zdravotné služby, kultúru a šport, mestský cestovný ruch a moderný mestský úrad).

  .PDF príloha

  Krok späť naspäť