Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Neseparujte sa! Separujte s namiTriedenie kovov

Je úplne jedno, či si mladý a dynamický, milujúci zábavu a adrenalín alebo si manažér s obrovskou zodpovednosťou s plným diárom termínov. Je úplne jedno, či si osamelá bežkyňa na tatranských chodníkoch alebo mama štyroch ulietaných detí. Na veku, pohlaví, spoločenskom statuse nezáleží... záleží len na tom, či sa aj Ty chceš vytriediť spomedzi ľahostajných.

Horizontálny predel obsahu
BIOodpad nie je odpadom

Informačný leták „BIOodpad nie je odpadom“ obsahuje návratku pre občanov k poskytnutiu dreveného kompostéra, informácie o súťaži „O najkrajšie kompostovisko“ a informácie o školských súťažiach k téme kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov a informácie k venovaniu 2 %-nej asignácie dane za rok 2010 OZ TATRY.

Horizontálny predel obsahu
EKOkomiksy

„EKOkomiksy“ venované téme minimalizácie množstva odpadu a znečistenia životného prostredia. Komiksy poskytli OZ TATRY Priatelia Zeme – SPZ pre účely dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Horizontálny predel obsahu
Dážďovka Žofka a jej zážitky

Komiks o kompostovaní biologický rozložiteľných odpadov „Dážďovka Žofka a jej zážitky. 12 – dielny komiks vyrobila česká organizácia Ekodomov, do slovenčiny preložili Priatelia Zeme – SPZ, ktorý ho následne poskytli Občianskemu združeniu TATRY pre účely dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Horizontálny predel obsahu
Občianske združenie TATRY ponuka 100 ks drevených kompostérov pre občanov

Kompostér je vyrobený z nehobľovaného dreva a impregnovaný. Záujemcom o kompostovanie biologický rozložiteľných odpadov bude odovzdaný v rozloženom stave. Montáž kompostéra je veľmi jednoduchá, bez použitia náradia. Kompostér má po zmontovaní rozmery 120 x 120 x 70 cm a jeho hmotnosť je 22 kg.

Horizontálny predel obsahu
OZ TATRY vydalo bulletin pre aktívnych občanov „Ľudia pre krajinu“

Bulletin je určený ľuďom, ktorí sa chcú aktívnym spôsobom podieľať na ochrane a tvorbe životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí.
Materiál obsahuje základný prehľad legislatívy a dokumentov, ktoré sa týkajú ochrany krajiny, prináša informácie o význame vegetácie v krajine, brehových porastoch, vegetácii v meste, vertikálnom zazeleňovaní ...
Časť „občiansky aktivizmus“ je zameraná na mapovanie nelegálnych skládok odpadov, vodu v poľnohospodárskej krajine, invázne rastliny, a pod.
Materiál prináša informácie aj o zaujímavých publikáciách, e-learningovom vzdelávaní, projektoch, výstavách, súťažiach a anketách.
Bulletin OZ TATRY je malým príspevkom tejto organizácie k 10. výročiu prijatia Európskeho dohovoru o krajine.

Horizontálny predel obsahu
Rozširujeme sortiment separovaných komodít

Separovaný zber do žltých kontajnerov sa rozširuje o: kelímky, tvrdé plasty, igelitové sáčky...

Horizontálny predel obsahu
Viacvrstvové kombinované obaly a kovové obaly

Odpoveď na otázku: „Prečo triediť odpad?“, priniesli aj nedávno ukončené majstrovstvá sveta vo futbale. Brazília, Portugalsko, Nový Zéland, Holandsko... čo mali spoločné? Všetky tieto reprezentácie hrali na majstrovstvách sveta v dresoch vyrobených z použitých plastových fliaš. Na výrobu dresov použila známa svetová firma 250 ton odpadu (13 miliónov plastových fliaš). Na jeden dres sa spotrebovalo približne 8 fliaš a v porovnaní s výrobou bežného polyesterového dresu sa pri výrobe dresu z recyklovaných materiálov ušetrí 30 % energie. V drese z recyklovaných materiálov začne novú sezónu aj klub Arsenal Londýn. Čo z toho vyplýva? Triediť odpad a používať recyklované materiály je dnes vo svete samozrejmé pre ľudí s rôznym vzdelanostným či sociálnym statusom.

Horizontálny predel obsahu
Batérie a akumulátory

Vedeli ste, že: • akumulátory a batérie sú jednou z najvýznamnejších skupín výrobkov, ktoré sa podieľajú na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi (ortuť, kadmium, olovo). • výroba olovených akumulátorov predstavuje viac ako 80 % spotreby svetovej výroby olova.

Horizontálny predel obsahu
Nálepky - kontajnery

Horizontálny predel obsahu
Neotravujme si život spaľovaním odpadov

Málokto si uvedomuje, že do domácich pecí, kotlov, či do otvoreného ohniska nepatria žiadne plasty (napr. plastové fľaše, fólie), guma, drevotrieska, umelé vlákna, či iný odpad. nízke teploty spaľovania a nedostatočný prísun kyslíka do spaľovacieho procesu spôsobujú, že výsledkom našej snahy je nedokonalé spaľovanie produkujúce celú škálu toxických látok. Tieto sa usadzujú v našich záhradách, vstupujú do nášho potravinového reťazca a poškodzujú naše zdravie.

Horizontálny predel obsahu
Vermikompostovanie

Vemikompostovanie je kompostovanie pomocou dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost. Princíp výroby vermikompostu je založený na schopnosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny. Najväčšou výhodou pri tomto spôsobe kompostovania je potreba malého priestoru. Preto môžeme kompostovať v debničkách a iných malých zásobníkoch aj na terase, balkóne, pivnici, atď.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Lieky

Nespotrebované lieky patria medzi nebezpečný odpad. Občania SR odovzdajú ročne na likvidáciu viac ako 50 ton liekov, čo svedčí o značnom plytvaní s liečivami (v roku 2008 vydal štát na lieky okolo jednej miliardy eur). Ďalšia časť nespotrebovaných liekov však končí vo verejnej kanalizácii (vylievanie liečiv do výleviek) resp. na skládkach odpadov (vyhadzovanie do kontajnerov na komunálny odpad).

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - výhody kompostovania

Správne vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, má zemitú štruktúru, nezapácha ale vonia ako humus, zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu, obsahuje výživné látky.

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - na čo nezabudnúť

Pod pojmom kompostovania rozumieme riadený mikrobiologický rozklad, výsledok ktorého je materiál - kompost, plyny - CO2 a teplo.

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - ako začať

Viete, že 30-45 % celkového obsahu smetných nádob tvorí bioodpad, ktorý zbytočne končí na skládkach alebo v spaľovni? Pritom existuje zaručený spôsob, ako túto surovinu využiť v prospech človeka i prírody.

Horizontálny predel obsahu
ELEKTROODPAD

VEDELI STE, ŽE... • Elektrospotrebiče obsahujú nebezpečné látky (olovo, ortuť, farbivá alebo freóny) škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, preto musia byť bezpečne a odborne zneškodnené.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
ŽIARIVKY A VÝBOJKY DO KOŠA NEPATRIA!

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH A KOMPOSTOVACÍCH SILÁCH

NIEKTORÉ UŽITOČNÉ LINKY


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Neseparujte sa! Separujet s nami! TESCO pre zdravšie mestá.

Občianske združenie TATRY poskytlo pre účely triedenia odpadov v niektorých menších zariadeniach poskytujúcich služby pre cestovný ruch a vo verejných inštitúciách 47 ks 120-litrových kontajnerov na plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované obaly, 46 ks 120-litrových kontajnerov na papier a 75 ks 10-litrových interiérových nádob na triedenie plastov, papiera a skla, a to v celkovej hodnote 2 820 €. Finančnú podporu pre tento účel získalo z grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Neseparujte sa! Separujte s nami


Triedenie kovov

Je úplne jedno, či si mladý a dynamický, milujúci zábavu a adrenalín alebo si manažér s obrovskou zodpovednosťou s plným diárom termínov. Je úplne jedno, či si osamelá bežkyňa na tatranských chodníkoch alebo mama štyroch ulietaných detí. Na veku, pohlaví, spoločenskom statuse nezáleží... záleží len na tom, či sa aj Ty chceš vytriediť spomedzi ľahostajných.

Horizontálny predel obsahu
BIOodpad nie je odpadom

Informačný leták „BIOodpad nie je odpadom“ obsahuje návratku pre občanov k poskytnutiu dreveného kompostéra, informácie o súťaži „O najkrajšie kompostovisko“ a informácie o školských súťažiach k téme kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov a informácie k venovaniu 2 %-nej asignácie dane za rok 2010 OZ TATRY.

Horizontálny predel obsahu
EKOkomiksy

„EKOkomiksy“ venované téme minimalizácie množstva odpadu a znečistenia životného prostredia. Komiksy poskytli OZ TATRY Priatelia Zeme – SPZ pre účely dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Horizontálny predel obsahu
Dážďovka Žofka a jej zážitky

Komiks o kompostovaní biologický rozložiteľných odpadov „Dážďovka Žofka a jej zážitky. 12 – dielny komiks vyrobila česká organizácia Ekodomov, do slovenčiny preložili Priatelia Zeme – SPZ, ktorý ho následne poskytli Občianskemu združeniu TATRY pre účely dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Horizontálny predel obsahu
Občianske združenie TATRY ponuka 100 ks drevených kompostérov pre občanov

Kompostér je vyrobený z nehobľovaného dreva a impregnovaný. Záujemcom o kompostovanie biologický rozložiteľných odpadov bude odovzdaný v rozloženom stave. Montáž kompostéra je veľmi jednoduchá, bez použitia náradia. Kompostér má po zmontovaní rozmery 120 x 120 x 70 cm a jeho hmotnosť je 22 kg.

Horizontálny predel obsahu
OZ TATRY vydalo bulletin pre aktívnych občanov „Ľudia pre krajinu“

Bulletin je určený ľuďom, ktorí sa chcú aktívnym spôsobom podieľať na ochrane a tvorbe životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí.
Materiál obsahuje základný prehľad legislatívy a dokumentov, ktoré sa týkajú ochrany krajiny, prináša informácie o význame vegetácie v krajine, brehových porastoch, vegetácii v meste, vertikálnom zazeleňovaní ...
Časť „občiansky aktivizmus“ je zameraná na mapovanie nelegálnych skládok odpadov, vodu v poľnohospodárskej krajine, invázne rastliny, a pod.
Materiál prináša informácie aj o zaujímavých publikáciách, e-learningovom vzdelávaní, projektoch, výstavách, súťažiach a anketách.
Bulletin OZ TATRY je malým príspevkom tejto organizácie k 10. výročiu prijatia Európskeho dohovoru o krajine.

Horizontálny predel obsahu
Rozširujeme sortiment separovaných komodít

Separovaný zber do žltých kontajnerov sa rozširuje o: kelímky, tvrdé plasty, igelitové sáčky...

Horizontálny predel obsahu
Viacvrstvové kombinované obaly a kovové obaly

Odpoveď na otázku: „Prečo triediť odpad?“, priniesli aj nedávno ukončené majstrovstvá sveta vo futbale. Brazília, Portugalsko, Nový Zéland, Holandsko... čo mali spoločné? Všetky tieto reprezentácie hrali na majstrovstvách sveta v dresoch vyrobených z použitých plastových fliaš. Na výrobu dresov použila známa svetová firma 250 ton odpadu (13 miliónov plastových fliaš). Na jeden dres sa spotrebovalo približne 8 fliaš a v porovnaní s výrobou bežného polyesterového dresu sa pri výrobe dresu z recyklovaných materiálov ušetrí 30 % energie. V drese z recyklovaných materiálov začne novú sezónu aj klub Arsenal Londýn. Čo z toho vyplýva? Triediť odpad a používať recyklované materiály je dnes vo svete samozrejmé pre ľudí s rôznym vzdelanostným či sociálnym statusom.

Horizontálny predel obsahu
Batérie a akumulátory

Vedeli ste, že: • akumulátory a batérie sú jednou z najvýznamnejších skupín výrobkov, ktoré sa podieľajú na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi (ortuť, kadmium, olovo). • výroba olovených akumulátorov predstavuje viac ako 80 % spotreby svetovej výroby olova.

Horizontálny predel obsahu
Nálepky - kontajnery

Horizontálny predel obsahu
Neotravujme si život spaľovaním odpadov

Málokto si uvedomuje, že do domácich pecí, kotlov, či do otvoreného ohniska nepatria žiadne plasty (napr. plastové fľaše, fólie), guma, drevotrieska, umelé vlákna, či iný odpad. nízke teploty spaľovania a nedostatočný prísun kyslíka do spaľovacieho procesu spôsobujú, že výsledkom našej snahy je nedokonalé spaľovanie produkujúce celú škálu toxických látok. Tieto sa usadzujú v našich záhradách, vstupujú do nášho potravinového reťazca a poškodzujú naše zdravie.

Horizontálny predel obsahu
Vermikompostovanie

Vemikompostovanie je kompostovanie pomocou dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost. Princíp výroby vermikompostu je založený na schopnosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny. Najväčšou výhodou pri tomto spôsobe kompostovania je potreba malého priestoru. Preto môžeme kompostovať v debničkách a iných malých zásobníkoch aj na terase, balkóne, pivnici, atď.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Lieky

Nespotrebované lieky patria medzi nebezpečný odpad. Občania SR odovzdajú ročne na likvidáciu viac ako 50 ton liekov, čo svedčí o značnom plytvaní s liečivami (v roku 2008 vydal štát na lieky okolo jednej miliardy eur). Ďalšia časť nespotrebovaných liekov však končí vo verejnej kanalizácii (vylievanie liečiv do výleviek) resp. na skládkach odpadov (vyhadzovanie do kontajnerov na komunálny odpad).

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - výhody kompostovania

Správne vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, má zemitú štruktúru, nezapácha ale vonia ako humus, zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu, obsahuje výživné látky.

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - na čo nezabudnúť

Pod pojmom kompostovania rozumieme riadený mikrobiologický rozklad, výsledok ktorého je materiál - kompost, plyny - CO2 a teplo.

Horizontálny predel obsahu
Kompostovanie - ako začať

Viete, že 30-45 % celkového obsahu smetných nádob tvorí bioodpad, ktorý zbytočne končí na skládkach alebo v spaľovni? Pritom existuje zaručený spôsob, ako túto surovinu využiť v prospech človeka i prírody.

Horizontálny predel obsahu
ELEKTROODPAD

VEDELI STE, ŽE... • Elektrospotrebiče obsahujú nebezpečné látky (olovo, ortuť, farbivá alebo freóny) škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, preto musia byť bezpečne a odborne zneškodnené.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
ŽIARIVKY A VÝBOJKY DO KOŠA NEPATRIA!

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH A KOMPOSTOVACÍCH SILÁCH

NIEKTORÉ UŽITOČNÉ LINKY


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Neseparujte sa! Separujet s nami! TESCO pre zdravšie mestá.

Občianske združenie TATRY poskytlo pre účely triedenia odpadov v niektorých menších zariadeniach poskytujúcich služby pre cestovný ruch a vo verejných inštitúciách 47 ks 120-litrových kontajnerov na plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované obaly, 46 ks 120-litrových kontajnerov na papier a 75 ks 10-litrových interiérových nádob na triedenie plastov, papiera a skla, a to v celkovej hodnote 2 820 €. Finančnú podporu pre tento účel získalo z grantového programu „TESCO pre zdravšie mestá“.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu