Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Požičiavanie pomôcok

  Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas na základe dohody o požičaní pomôcky medzi žiadateľom a mestom Liptovský Mikuláš. Úhrada za elektrické polohovacie lôžko ABE 190 sa stanovuje vo výške 0,65 € na jeden deň a úhrada za antidekubitný matrac S 3000 vo výške 0,50 € na jeden deň.  Požičiavanie pomôcok

  Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas na základe dohody o požičaní pomôcky medzi žiadateľom a mestom Liptovský Mikuláš. Úhrada za elektrické polohovacie lôžko ABE 190 sa stanovuje vo výške 0,65 € na jeden deň a úhrada za antidekubitný matrac S 3000 vo výške 0,50 € na jeden deň.