Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Matrika
Vyberte typ služby:

Popis:

Prehlásenie pobytu v rámci mesta
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
- oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


Prílohy
Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor


Zamestnanci
1.Bosíková Eleonóra
kancelária:
CSOM
klapka:
171
email:
norika.bosikova@mikulas.sk
2.Kováčová Andrea , Ing.
kancelária:
CSOM
klapka:
172
email:
andrea.kovacova@mikulas.sk

MatrikaVyberte typ služby:

Popis:

Prehlásenie pobytu v rámci mesta
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
- oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


Prílohy
Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor


Zamestnanci
1.Bosíková Eleonóra
kancelária:
CSOM
klapka:
171
email:
norika.bosikova@mikulas.sk
2.Kováčová Andrea , Ing.
kancelária:
CSOM
klapka:
172
email:
andrea.kovacova@mikulas.sk