Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Samospráva

  csom.jpg 

  Vážení občania,

  vedenie mesta Liptovský Mikuláš v snahe zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb pre Vás i ostatných klientov Mestského úradu otvorilo v mesiaci októbri 2005 vo vstupnej hale Mestského úradu moderné prijímacie stredisko prvého kontaktu
  CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM MESTA („SOM“).

  Účelom zriadenia tohto pracoviska bolo pripraviť priestor, kde by ste mohli svoje požiadavky vybaviť na jednom mieste, v jednom kontinuálnom čase a pri minimálnej dobe čakania.

  Tu vybavíte »»


  csom2.jpg

  Na siedmich odborných pracoviskách budete môcť získať informácie, tlačivá, resp. priamo vybaviť najfrekventovanejšie agendy v oblasti matriky, evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych vecí, dopravy, stavebného poriadku, životného prostredia a centrálnej pokladne a to nepretržite počas celého dňa v rámci prevádzkových hodín CENTRA „SOM“.

  Veríme, že v spolupráci s vami nový systém prinesie vyššiu efektivitu úradu pri styku s verejnosťou a väčšiu spokojnosť vás občanov, ako zákazníkov úradu. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu a veríme že prijmete s porozumením prípadné nedostatky, ktoré so zavedením nového systému môžu vzniknúť.  Samospráva

  csom.jpg 

  Vážení občania,

  vedenie mesta Liptovský Mikuláš v snahe zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb pre Vás i ostatných klientov Mestského úradu otvorilo v mesiaci októbri 2005 vo vstupnej hale Mestského úradu moderné prijímacie stredisko prvého kontaktu
  CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM MESTA („SOM“).

  Účelom zriadenia tohto pracoviska bolo pripraviť priestor, kde by ste mohli svoje požiadavky vybaviť na jednom mieste, v jednom kontinuálnom čase a pri minimálnej dobe čakania.

  Tu vybavíte »»


  csom2.jpg

  Na siedmich odborných pracoviskách budete môcť získať informácie, tlačivá, resp. priamo vybaviť najfrekventovanejšie agendy v oblasti matriky, evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych vecí, dopravy, stavebného poriadku, životného prostredia a centrálnej pokladne a to nepretržite počas celého dňa v rámci prevádzkových hodín CENTRA „SOM“.

  Veríme, že v spolupráci s vami nový systém prinesie vyššiu efektivitu úradu pri styku s verejnosťou a väčšiu spokojnosť vás občanov, ako zákazníkov úradu. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu a veríme že prijmete s porozumením prípadné nedostatky, ktoré so zavedením nového systému môžu vzniknúť.