Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Školstvo a mládež
Školský úrad


Materské školy


Základné školy


Stredné školy


Vysoké školy


Jazykové školy


Základná umelecká škola


Školské zariadenia - ostatné


Dotácia na záujmové vzdelávanie v CVČ