Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Centrum služieb občanov na MsÚ

  Služby občanom podľa mena zamestnancov MsÚ
 
 
  Služby občanom podľa oddelení MsÚ
 
 
  Služby podľa toho čo potrebujete vybaviť
 
 
  Zoznam tlačív a formulárov
 
 
  Kontakty na zamestnancov MsÚ
 
 
  Slobodný prístup k informáciám
 
 
  Miestne dane a poplatky
 
 
  Bývanie
 
 
  Sociálne služby a dávky
 
 
  Matrika
 
 
  Právne služby
 
 
  Doprava a verejné priestranstvá  
     

 

 


Tel.číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je 044 / 5565 xxx , kde xxx je príslušná klapka pracovníka , ktorého chcete kontaktovať. V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.Centrum služieb občanov na MsÚ

  Služby občanom podľa mena zamestnancov MsÚ
 
 
  Služby občanom podľa oddelení MsÚ
 
 
  Služby podľa toho čo potrebujete vybaviť
 
 
  Zoznam tlačív a formulárov
 
 
  Kontakty na zamestnancov MsÚ
 
 
  Slobodný prístup k informáciám
 
 
  Miestne dane a poplatky
 
 
  Bývanie
 
 
  Sociálne služby a dávky
 
 
  Matrika
 
 
  Právne služby
 
 
  Doprava a verejné priestranstvá  
     

 

 


Tel.číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je 044 / 5565 xxx , kde xxx je príslušná klapka pracovníka , ktorého chcete kontaktovať. V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.