Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Voľné pracovné miestaStatus:
Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

Horizontálny predel obsahu
Príslušník Mestskej polície

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta kancelárie vedenia mesta

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia marketingu a podnikania

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá štyroch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície učiteľka Materskej školy Okoličianska 821

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície špecialista mzdovej agendy

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy

Horizontálny predel obsahu
Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu

Voľné pracovné miesta


Status:
Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru finančného

MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

Horizontálny predel obsahu
Príslušník Mestskej polície

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na funkciu vedúceho odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Domu Kultúry

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Informačného centra

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Múzea Janka Kráľa

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta kancelárie vedenia mesta

Horizontálny predel obsahu
Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia marketingu a podnikania

Horizontálny predel obsahu
Mesto hľadá štyroch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície učiteľka Materskej školy Okoličianska 821

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície špecialista mzdovej agendy

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy

Horizontálny predel obsahu
Vedúci oddelenia právneho Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu