Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' AND PARAMETER1 LIKE '%2018%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  9/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018
  Novelizácie

  Horizontálny predel obsahu
  8/2018 Všeobecna záväzné nariadenie č. 8/2018
  Úplné znenie

  o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Horizontálny predel obsahu
  07/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018
  Úplné znenie

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

  Horizontálny predel obsahu
  6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
  Úplné znenie

  o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

  Horizontálny predel obsahu
  4/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 1/2O18/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
  Úplné znenie

  O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

  Horizontálny predel obsahu
  2/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
  Úplné znenie

  Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
  Úplné znenie

  o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) v znení VZN č. 4/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' AND PARAMETER1 LIKE '%2018%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  9/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018
  Novelizácie

  Horizontálny predel obsahu
  8/2018 Všeobecna záväzné nariadenie č. 8/2018
  Úplné znenie

  o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Horizontálny predel obsahu
  07/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018
  Úplné znenie

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

  Horizontálny predel obsahu
  6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
  Úplné znenie

  o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

  Horizontálny predel obsahu
  4/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 1/2O18/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
  Úplné znenie

  O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

  Horizontálny predel obsahu
  2/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
  Úplné znenie

  Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
  Úplné znenie

  o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) v znení VZN č. 4/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu