Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaOznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.2.2018
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.2.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO(Ul. Družstevná, Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján MARŠO, nar. 1954, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 1.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 1.2.2018
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.2.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PLOŠTÍN (Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 58" nachádzajúcom sa na ulici Priebežná č. 492/12 na pozemku parc. č. KN-C 773/26 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Viktória Valentová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD - profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 30.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 30.1.2018
04.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 30.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. A. Kostolného, Budovateľská, Glejárska, Malý Rím, Parková, Za Luham a Žuffova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.1.2018
03.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO a OKOLIČNÉ (Ul. 1. mája, Kláštorná, Okoličianska, Okoličné, Pálenická, Podbrezinská, Sihoťská, Smrečianska, Staničná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dražbe
29.12.2017 - Úradná tabuľa

Dražobník Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 30.1.2018 sa v Salóniku Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala v Žiline uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č. 14 na 4. mezaníne bytového domu Belopotockého č. 3300/11, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje žiadosť - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby "Liptovský Mikuláš, Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné - komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj. SO 06 - Rozvody VN, NN, VO a trafostanice - 1. etapa" na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - líniová stavba v k. ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina v zastúpení Miroslav Dančík, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.2.2018
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 6.2.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO(Ul. Družstevná, Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján MARŠO, nar. 1954, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 1.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 1.2.2018
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 1.2.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PLOŠTÍN (Ploštín - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 58" nachádzajúcom sa na ulici Priebežná č. 492/12 na pozemku parc. č. KN-C 773/26 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Viktória Valentová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD - profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 30.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 30.1.2018
04.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 30.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. A. Kostolného, Budovateľská, Glejárska, Malý Rím, Parková, Za Luham a Žuffova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.1.2018
03.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO a OKOLIČNÉ (Ul. 1. mája, Kláštorná, Okoličianska, Okoličné, Pálenická, Podbrezinská, Sihoťská, Smrečianska, Staničná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dražbe
29.12.2017 - Úradná tabuľa

Dražobník Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 30.1.2018 sa v Salóniku Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala v Žiline uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č. 14 na 4. mezaníne bytového domu Belopotockého č. 3300/11, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje žiadosť - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby "Liptovský Mikuláš, Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné - komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj. SO 06 - Rozvody VN, NN, VO a trafostanice - 1. etapa" na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - líniová stavba v k. ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina v zastúpení Miroslav Dančík, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu