Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Čo potrebujete vybaviť?Vyberte si službu:

Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Služby a tlačivá
1.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
Popis:
Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku


Čo potrebujete vybaviť?


Vyberte si službu:

Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Služby a tlačivá
1.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
Popis:
Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku