Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Čo potrebujete vybaviť?  Vyberte si službu:

  Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

  Služby a tlačivá
  1.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
  Popis:
  Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
  Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku


  Čo potrebujete vybaviť?


  Vyberte si službu:

  Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

  Služby a tlačivá
  1.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
  Popis:
  Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
  Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku