Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Čierny orol

Budova známa ako Čierny orol patrí medzi najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Liptovskom Mikuláši. Niekdajší zájazdový hostinec, v 19. storočí rozšírený o divadelné javisko, sa stal strediskom spoločenského a kultúrneho života v meste a svedkom viacerých historických okamihov slovenských dejín.

V auguste 1830 tu Gašpar Fejérpataky-Belopotocký uvedením veselohry Jána Chalupku Kocúrkovo položil základy slovenského ochotníckeho divadla. Prvého mája 1918 mikulášski sociálni demokrati zorganizovali na nádvorí Čierneho orla verejné zhromaždenie, kde odzneli nielen sociálne a občianske požiadavky – jeho účastníci sa zároveň prvýkrát na Slovensku verejne prihlásili k myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov. V nasledujúcich rokoch bola budova známa ako Robotnícky dom. Dnešná podoba Čierneho orla je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 1983 – 1994. V súčasnosti sa v budove nachádza náučné oddelenie Knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, výstavná sieň Liptovského múzea a stála expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove.

 

Čierny orol Čierny orol

 Share |

Čierny orol

Budova známa ako Čierny orol patrí medzi najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Liptovskom Mikuláši. Niekdajší zájazdový hostinec, v 19. storočí rozšírený o divadelné javisko, sa stal strediskom spoločenského a kultúrneho života v meste a svedkom viacerých historických okamihov slovenských dejín.

V auguste 1830 tu Gašpar Fejérpataky-Belopotocký uvedením veselohry Jána Chalupku Kocúrkovo položil základy slovenského ochotníckeho divadla. Prvého mája 1918 mikulášski sociálni demokrati zorganizovali na nádvorí Čierneho orla verejné zhromaždenie, kde odzneli nielen sociálne a občianske požiadavky – jeho účastníci sa zároveň prvýkrát na Slovensku verejne prihlásili k myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov. V nasledujúcich rokoch bola budova známa ako Robotnícky dom. Dnešná podoba Čierneho orla je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 1983 – 1994. V súčasnosti sa v budove nachádza náučné oddelenie Knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, výstavná sieň Liptovského múzea a stála expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove.

 

Čierny orol Čierny orol