Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňaVzdialenosť Liptovský Mikuláš - Demänovská ľadová jaskyňa - 9 km 
Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku  Nízke Tatry. Táto národná prírodná pamiatka je vytvorená  v sivomodrých strednotriasových vápencoch v štyroch pod sebou sa tiahnucích poschodiach. 

Na jej vytváraní sa v najväčšej miere zúčastnila podzemná riečka Demänovka, dôkazom sú oválne tvary jaskynných chodieb so zvučkami žulových štrkov. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity a stalagnity. Od vchodu návštevníci zostupujú do nižšieho poschodia - do Medvedej chodby a odtiaľ do Belovho a Halašovho dómu, do Čiernej galérie a z Dómu pagot sa vracajú späť. Na spiatočnej ceste si prehliadnu zaľadnené časti Kmeťovho a Veľkého dómu, kde teplota ani v lete nevystúpi na 0 °C, a z neho serpentínovým chodníkom cez nový východ sa dostanú na povrch. Celková dĺžka jaskyne je 1975 m, z čoho sa sprístupnilo len 650 m. Zaľadnenie jaskyne umožnil vertikálny charakter jej vstupných i výstupných častí s povrchovými otvormi v jej najvyšších miestach. Ochladený vonkajší vzduch v zimnom období sem vniká  horskými otvormi a klesá  do  najnižších priestorov    (- 40 m), ktoré ochladí pod 0 °C. Voda presakujúca cez vápence ihneď zmrzne na ľad a vytvárajú sa ľadové stalaktity, stalagmity a na dne podlahový ľad. Ostatné vyšie položené priestory (Belov dóm, Halašov dóm, Čierna galéria, Medvedia chodba) sa neochladzujú a ostávajú tak bez ľadových útvarov. Majú už odumretú a čiastočne aj vylámanú kvapľovú výzdobu. Demänovská ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň sveta.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 650 m
Trvanie prehliadky: 45 min.


01.01. - 14.05.2016:  zatvorené
15.05. - 31.05.2016:  utorok až nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.06. - 31.08.2016:  utorok až nedeľa 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00
01.09. - 30.09.2016:  utorok až nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.10. - 14.05.2017:  zatvorené
 

Cenník:

Dospelí:   8 €
Študenti:  7 € / študenti s platným preukazom, dôchodcovia
Deti:         4 € / deti od 6-15 rokov, invalidi

Osobitné príplatky: 
Foto/video (bez použitia statívu): 10 € 
Mimoriadny vstup: 50 €

 Share |

Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňaVzdialenosť Liptovský Mikuláš - Demänovská ľadová jaskyňa - 9 km 
Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku  Nízke Tatry. Táto národná prírodná pamiatka je vytvorená  v sivomodrých strednotriasových vápencoch v štyroch pod sebou sa tiahnucích poschodiach. 

Na jej vytváraní sa v najväčšej miere zúčastnila podzemná riečka Demänovka, dôkazom sú oválne tvary jaskynných chodieb so zvučkami žulových štrkov. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity a stalagnity. Od vchodu návštevníci zostupujú do nižšieho poschodia - do Medvedej chodby a odtiaľ do Belovho a Halašovho dómu, do Čiernej galérie a z Dómu pagot sa vracajú späť. Na spiatočnej ceste si prehliadnu zaľadnené časti Kmeťovho a Veľkého dómu, kde teplota ani v lete nevystúpi na 0 °C, a z neho serpentínovým chodníkom cez nový východ sa dostanú na povrch. Celková dĺžka jaskyne je 1975 m, z čoho sa sprístupnilo len 650 m. Zaľadnenie jaskyne umožnil vertikálny charakter jej vstupných i výstupných častí s povrchovými otvormi v jej najvyšších miestach. Ochladený vonkajší vzduch v zimnom období sem vniká  horskými otvormi a klesá  do  najnižších priestorov    (- 40 m), ktoré ochladí pod 0 °C. Voda presakujúca cez vápence ihneď zmrzne na ľad a vytvárajú sa ľadové stalaktity, stalagmity a na dne podlahový ľad. Ostatné vyšie položené priestory (Belov dóm, Halašov dóm, Čierna galéria, Medvedia chodba) sa neochladzujú a ostávajú tak bez ľadových útvarov. Majú už odumretú a čiastočne aj vylámanú kvapľovú výzdobu. Demänovská ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň sveta.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 650 m
Trvanie prehliadky: 45 min.


01.01. - 14.05.2016:  zatvorené
15.05. - 31.05.2016:  utorok až nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.06. - 31.08.2016:  utorok až nedeľa 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00
01.09. - 30.09.2016:  utorok až nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.10. - 14.05.2017:  zatvorené
 

Cenník:

Dospelí:   8 €
Študenti:  7 € / študenti s platným preukazom, dôchodcovia
Deti:         4 € / deti od 6-15 rokov, invalidi

Osobitné príplatky: 
Foto/video (bez použitia statívu): 10 € 
Mimoriadny vstup: 50 €