Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Evanjelický kostol

Evanjelický kostolKostol bol vystavaný v rokoch 1783 - 1785 na základe Tolerančného patentu panovníka Jozefa II. K jednoduchej klasicistickej stavbe bola o sto rokov neskôr pristavená veža s tromi zvonmi. Umiestnená je na južnej strane a slúži i ako hlavný vchod do kostola.
Dominantou interiéru je pôvodný neskorobarokový oltár s plastikami Svätej trojice a apoštolov Jána a Matúša. Jeho súčasťou je i obraz Kristus na kríži, ktorý v druhej polovici 19. storočia namaľoval neznámy autor. V roku 1950 boli pred vchod do kostola osadené sochy dvoch významných kazateľov – Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodžu. Ich autorom je Ladislav Pollák. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza stará evanjelická fara, ktorá začala svojmu účelu slúžiť v roku 1788. V rokoch 1837 - 1866 bola pôsobiskom evanjelického kňaza a popredného predstaviteľa obrodeneckej generácie Michala Miloslava Hodžu. V tomto období sa fara stala strediskom národného života. Stretávali sa tu významné osobnosti štúrovskej generácie, v roku 1844 bol na jej pôde založený spolok Tatrín, v roku 1848 na Hodžovej fare vznikli Žiadosti slovenského národa – prvý politický program Slovákov. Dnes je v priestoroch starej evanjelickej fary umiestnená muzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.
 

 
Evanjelický kostol Evanjelický kostol  

 

 Share |

Evanjelický kostol

Evanjelický kostolKostol bol vystavaný v rokoch 1783 - 1785 na základe Tolerančného patentu panovníka Jozefa II. K jednoduchej klasicistickej stavbe bola o sto rokov neskôr pristavená veža s tromi zvonmi. Umiestnená je na južnej strane a slúži i ako hlavný vchod do kostola.
Dominantou interiéru je pôvodný neskorobarokový oltár s plastikami Svätej trojice a apoštolov Jána a Matúša. Jeho súčasťou je i obraz Kristus na kríži, ktorý v druhej polovici 19. storočia namaľoval neznámy autor. V roku 1950 boli pred vchod do kostola osadené sochy dvoch významných kazateľov – Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodžu. Ich autorom je Ladislav Pollák. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza stará evanjelická fara, ktorá začala svojmu účelu slúžiť v roku 1788. V rokoch 1837 - 1866 bola pôsobiskom evanjelického kňaza a popredného predstaviteľa obrodeneckej generácie Michala Miloslava Hodžu. V tomto období sa fara stala strediskom národného života. Stretávali sa tu významné osobnosti štúrovskej generácie, v roku 1844 bol na jej pôde založený spolok Tatrín, v roku 1848 na Hodžovej fare vznikli Žiadosti slovenského národa – prvý politický program Slovákov. Dnes je v priestoroch starej evanjelickej fary umiestnená muzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.
 

 
Evanjelický kostol Evanjelický kostol