Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Kostol sv. Mikuláša

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou v meste a najväčšou ranogotickou stavbou v Liptove.

Bol postavený ako farský kostol pre obyvateľov blízkych dedín Vrbica, Okoličné, Ploštín, Palúdzka a Bobrovec. Napokon sám položil základy nového liptovského sídliska – Svätého Mikuláša. Ako to potvrdil archeologický prieskum profesora Vojtecha Kričku-Budínskeho, ranogotický chrám vyrástol na mieste staršieho románskeho kostola a radového pohrebiska. Neskôr prešiel rôznymi stavebnými úpravami. V polovici 15. storočia bol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a upravená v neskorogotickom štýle. V tom istom období kostol spolu s neďalekou kúriou zemepánov Pongrácovcov opevnili. V druhej polovici 16. storočia a takmer celé 17. storočie kostol patril protestantom, v rokoch 1632 - 1637 v ňom kázal český exulant Juraj Tranovský, autor evanjelického spevníka Cithara sanctorum.18. storočie so sebou prinieslo prestavbu kostola v barokovom slohu. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou kostol prešiel v rokoch 1940 - 1943. Realizovala sa podľa projektu Michala M. Harminca a J. Záchenského a kostolu prinavrátila ranogotickú podobu. Pristavené boli bočné kaplnky, vitrážové okná v nich vznikli podľa výtvarných návrhov mikulášskych rodákov Janka Alexyho, Fera Kráľa a Jána Želibského. V rámci rekonštrukcie bol odstránený pôvodný opevňovací múr aj s pristavenými obchodíkmi - kramárnicami.

V interiéri kostola sa zachovali tri gotické tabuľové oltáre.
Hlavný oltár sv. Mikuláša s ústrednou sochou sv. Mikuláša predstavuje výjavy zo života biskupa Mikuláša – stretnutie s tromi dcérami chudobného zemana, záchranu troch mládencov pred popravou a zaháňanie búrky. Oltárna skriňa bola vytvorená začiatkom 20. storočia, ale oltárne krídla vznikli už začiatkom 16. storočia.
V pôvodnom stave sa zachoval Oltár Panny Márie umiestnený v severnej bočnej lodi. Vznikol niekedy v rokoch 1470 - 1480, autorstvo je pripisované Majstrovi zo Spišského Podhradia. Jeho hlavným motívom je plastika Madony s dieťaťom. Pohyblivé krídla oltára zobrazujú životné etapy Panny Márie a Ježiša Krista – Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie a Klaňanie troch kráľov. V južnej bočnej lodi sa nachádza oltár zasvätený Sviatosti oltárnej (okolo roku 1520) – Oltár Božieho tela. Výnimočný je stvárnením ojedinelej tematiky, keď ústredným motívom nie je figurálne zobrazenie, ale plasticky zobrazená monštrancia – schránka so sviatosťou oltárnou. Oltárne krídla zobrazujú svätcov a výjavy okolo ukrižovania Krista. V interiéri kostola sa nachádza aj kamenná krstiteľnica z roku 1490 s tepaným medeným barokovým vekom zo 17. storočia.

 

PREHLIADKA KOSTOLA SV. MIKULÁŠA S AUDIOSPRIEVODCOM!

 


 

Kostol sv. Mikuláša_interiér Kostol sv. Mikuláša Kostol sv. Mikuláša - sprievodcovské služby
Kostol sv. Mikuláša Kostol sv. Mikuláša, detail Kostol sv. Mikuláša v zimeShare |

Kostol sv. Mikuláša

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou v meste a najväčšou ranogotickou stavbou v Liptove.

Bol postavený ako farský kostol pre obyvateľov blízkych dedín Vrbica, Okoličné, Ploštín, Palúdzka a Bobrovec. Napokon sám položil základy nového liptovského sídliska – Svätého Mikuláša. Ako to potvrdil archeologický prieskum profesora Vojtecha Kričku-Budínskeho, ranogotický chrám vyrástol na mieste staršieho románskeho kostola a radového pohrebiska. Neskôr prešiel rôznymi stavebnými úpravami. V polovici 15. storočia bol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a upravená v neskorogotickom štýle. V tom istom období kostol spolu s neďalekou kúriou zemepánov Pongrácovcov opevnili. V druhej polovici 16. storočia a takmer celé 17. storočie kostol patril protestantom, v rokoch 1632 - 1637 v ňom kázal český exulant Juraj Tranovský, autor evanjelického spevníka Cithara sanctorum.18. storočie so sebou prinieslo prestavbu kostola v barokovom slohu. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou kostol prešiel v rokoch 1940 - 1943. Realizovala sa podľa projektu Michala M. Harminca a J. Záchenského a kostolu prinavrátila ranogotickú podobu. Pristavené boli bočné kaplnky, vitrážové okná v nich vznikli podľa výtvarných návrhov mikulášskych rodákov Janka Alexyho, Fera Kráľa a Jána Želibského. V rámci rekonštrukcie bol odstránený pôvodný opevňovací múr aj s pristavenými obchodíkmi - kramárnicami.

V interiéri kostola sa zachovali tri gotické tabuľové oltáre.
Hlavný oltár sv. Mikuláša s ústrednou sochou sv. Mikuláša predstavuje výjavy zo života biskupa Mikuláša – stretnutie s tromi dcérami chudobného zemana, záchranu troch mládencov pred popravou a zaháňanie búrky. Oltárna skriňa bola vytvorená začiatkom 20. storočia, ale oltárne krídla vznikli už začiatkom 16. storočia.
V pôvodnom stave sa zachoval Oltár Panny Márie umiestnený v severnej bočnej lodi. Vznikol niekedy v rokoch 1470 - 1480, autorstvo je pripisované Majstrovi zo Spišského Podhradia. Jeho hlavným motívom je plastika Madony s dieťaťom. Pohyblivé krídla oltára zobrazujú životné etapy Panny Márie a Ježiša Krista – Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie a Klaňanie troch kráľov. V južnej bočnej lodi sa nachádza oltár zasvätený Sviatosti oltárnej (okolo roku 1520) – Oltár Božieho tela. Výnimočný je stvárnením ojedinelej tematiky, keď ústredným motívom nie je figurálne zobrazenie, ale plasticky zobrazená monštrancia – schránka so sviatosťou oltárnou. Oltárne krídla zobrazujú svätcov a výjavy okolo ukrižovania Krista. V interiéri kostola sa nachádza aj kamenná krstiteľnica z roku 1490 s tepaným medeným barokovým vekom zo 17. storočia.

 

PREHLIADKA KOSTOLA SV. MIKULÁŠA S AUDIOSPRIEVODCOM!

 


 

Kostol sv. Mikuláša_interiér Kostol sv. Mikuláša Kostol sv. Mikuláša - sprievodcovské služby
Kostol sv. Mikuláša Kostol sv. Mikuláša, detail Kostol sv. Mikuláša v zime