Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Straussovský dom

Straussovský dom bol v roku 2011 Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dom sa nachádza na Námestí osloboditeľov č. 30 a od roku 1965 je súčasťou Múzea Janka Kráľa. Tento objekt reprezentuje architektonicky hodnotnú svetskú stavbu palácového typu. Dom dokladá formovanie, vývoj a charakter meštianskej architektúry v historickej mestskej urbanistickej štruktúre. Pochádza z obdobia renesancie, najneskoršie z druhej polovice 17. storočia. Z jeho majiteľov poznáme Adama Muskulyho, ktorý dom v roku 1883 predal lekárovi Bartolomejovi Kuxovi a jeho manželke Jozefíne, rod. Teltschovej. Kuxovcom sa narodili štyri deti. Najmladšia dcéra Vilma bola matkou MUDr. Pavla Straussa, ktorého pamätná tabuľa je od roku 2002 inštalovaná na fasáde domu.

 Share |

Straussovský dom

Straussovský dom bol v roku 2011 Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dom sa nachádza na Námestí osloboditeľov č. 30 a od roku 1965 je súčasťou Múzea Janka Kráľa. Tento objekt reprezentuje architektonicky hodnotnú svetskú stavbu palácového typu. Dom dokladá formovanie, vývoj a charakter meštianskej architektúry v historickej mestskej urbanistickej štruktúre. Pochádza z obdobia renesancie, najneskoršie z druhej polovice 17. storočia. Z jeho majiteľov poznáme Adama Muskulyho, ktorý dom v roku 1883 predal lekárovi Bartolomejovi Kuxovi a jeho manželke Jozefíne, rod. Teltschovej. Kuxovcom sa narodili štyri deti. Najmladšia dcéra Vilma bola matkou MUDr. Pavla Straussa, ktorého pamätná tabuľa je od roku 2002 inštalovaná na fasáde domu.