Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                 E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                 Web:   www.mjk.sk
                                
 

Rozpočtová organizácia mesta.


Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
E-mail: riaditel@mjk.lm.sk


V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
Múzeum
je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.


Činnosť múzea:
Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.


Expozície:
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
Mikulášska mučiareň
Tatrín a Žiadosti slovenského národa
Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Synagóga


Zamestnanci Múzea Janka Kráľa:
 

Pokladňa: Bc. Zuzana Brabencová
E-mail: brabencova@mjk.lm.sk
Mobil.: 0915/317 490
 
Historik/dokumentátor: Mgr. Miroslav Nemec
E-mail: nemec@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55
 

Historička/kurátorka: Mgr. Iveta Blažeková
E-mail: blazekova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55

Lektorka, grafička: Mgr. Katarína Verešová
E-mail:  veresova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54 ; 044/ 552 25 46 (expozícia Tatrín)

Lektorka: Bc. Ružena Antolová
E-mail: antolova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54
 

Etnografka/kurátorka: Mgr. Lenka Pethöová
E-mail: pethoova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54
 
Konzervátorka: Miriam Haličková
E-mail: halickova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55

 

Strážca výstav, pomocný lektor: Mgr. Viliam Žiaran
Tel.: 044/552 25 54


Technický pracovník: Ján Svidran
E-mail: svidran@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54


Pracoviská:
Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod. 
 

Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                 E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                 Web:   www.mjk.sk
                                
 

Rozpočtová organizácia mesta.


Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
E-mail: riaditel@mjk.lm.sk


V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
Múzeum
je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.


Činnosť múzea:
Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.


Expozície:
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
Mikulášska mučiareň
Tatrín a Žiadosti slovenského národa
Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Synagóga


Zamestnanci Múzea Janka Kráľa:
 

Pokladňa: Bc. Zuzana Brabencová
E-mail: brabencova@mjk.lm.sk
Mobil.: 0915/317 490
 
Historik/dokumentátor: Mgr. Miroslav Nemec
E-mail: nemec@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55
 

Historička/kurátorka: Mgr. Iveta Blažeková
E-mail: blazekova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55

Lektorka, grafička: Mgr. Katarína Verešová
E-mail:  veresova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54 ; 044/ 552 25 46 (expozícia Tatrín)

Lektorka: Bc. Ružena Antolová
E-mail: antolova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54
 

Etnografka/kurátorka: Mgr. Lenka Pethöová
E-mail: pethoova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54
 
Konzervátorka: Miriam Haličková
E-mail: halickova@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 50 55

 

Strážca výstav, pomocný lektor: Mgr. Viliam Žiaran
Tel.: 044/552 25 54


Technický pracovník: Ján Svidran
E-mail: svidran@mjk.lm.sk
Tel.: 044/552 25 54


Pracoviská:
Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod. 
 

Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa