Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Múzeum Janka Kráľa

  Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
  Námestie osloboditeľov 30
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                   E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                   Web:   www.mjk.sk
                                  
   

  Rozpočtová organizácia mesta.


  Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
  Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
  E-mail: riaditel@mjk.lm.sk


  V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
  Múzeum
  je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.


  Činnosť múzea:
  Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.


  Expozície:
  Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
  Mikulášska mučiareň
  Tatrín a Žiadosti slovenského národa
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Synagóga


  Zamestnanci Múzea Janka Kráľa:
   

  Pokladňa: Bc. Zuzana Brabencová
  E-mail: brabencova@mjk.lm.sk
  Mobil.: 0915/317 490
   
  Historik/dokumentátor: Mgr. Miroslav Nemec
  E-mail: nemec@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55
   

  Historička/kurátorka: Mgr. Iveta Blažeková
  E-mail: blazekova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55

  Lektorka, grafička: Mgr. Katarína Verešová
  E-mail:  veresova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54 ; 044/ 552 25 46 (expozícia Tatrín)

  Lektorka: Bc. Ružena Antolová
  E-mail: antolova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54
   

  Etnografka/kurátorka: Mgr. Lenka Pethöová
  E-mail: pethoova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54
   
  Konzervátorka: Miriam Haličková
  E-mail: halickova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55

   

  Strážca výstav, pomocný lektor: Mgr. Viliam Žiaran
  Tel.: 044/552 25 54


  Technický pracovník: Ján Svidran
  E-mail: svidran@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54


  Pracoviská:
  Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
  Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod. 
   

  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
  Múzeum Janka Kráľa

  Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
  Námestie osloboditeľov 30
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                   E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                   Web:   www.mjk.sk
                                  
   

  Rozpočtová organizácia mesta.


  Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
  Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
  E-mail: riaditel@mjk.lm.sk


  V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
  Múzeum
  je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.


  Činnosť múzea:
  Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.


  Expozície:
  Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
  Mikulášska mučiareň
  Tatrín a Žiadosti slovenského národa
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Synagóga


  Zamestnanci Múzea Janka Kráľa:
   

  Pokladňa: Bc. Zuzana Brabencová
  E-mail: brabencova@mjk.lm.sk
  Mobil.: 0915/317 490
   
  Historik/dokumentátor: Mgr. Miroslav Nemec
  E-mail: nemec@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55
   

  Historička/kurátorka: Mgr. Iveta Blažeková
  E-mail: blazekova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55

  Lektorka, grafička: Mgr. Katarína Verešová
  E-mail:  veresova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54 ; 044/ 552 25 46 (expozícia Tatrín)

  Lektorka: Bc. Ružena Antolová
  E-mail: antolova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54
   

  Etnografka/kurátorka: Mgr. Lenka Pethöová
  E-mail: pethoova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54
   
  Konzervátorka: Miriam Haličková
  E-mail: halickova@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 50 55

   

  Strážca výstav, pomocný lektor: Mgr. Viliam Žiaran
  Tel.: 044/552 25 54


  Technický pracovník: Ján Svidran
  E-mail: svidran@mjk.lm.sk
  Tel.: 044/552 25 54


  Pracoviská:
  Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
  Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod. 
   

  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa