Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

Mikulášske leto
Mikulášske leto
 • Oslavy SNP
  Oslavy SNP
  KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
 • Komunitný plán sociálnych služieb
  Komunitný plán sociálnych služieb
  Letné kino
  Letné kino
 • Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Synagóga, 15.8. - 15.9.2016
  Cithara sanctorum
  Cithara sanctorum
 • Švabkafest
  Švabkafest
  Letné kino
  Letné kino
Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

24.08.2016 V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice ...
Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

22.08.2016 Mesto získalo ďalšie externé zdroje vo výške 47-tisíc eur. Peniaze sú určené na realizáciu projektu podzemných kontajnerov ...
Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

19.08.2016 Pracovníci Verejnoprospešných služieb v tomto týždni odstránili skládku za Jánošíkovým väzením v Palúdzke. Mesto sa tak postupne zbavilo 40 čiernych skládok ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie Slovenskej pošty

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Miroslava Lukášika, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš...

Oznámenie Slovenskej pošty

Oznámenie slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Erika Jančeka, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš...

Dražobná vyhláška

Dražba nehnuteľnosti v k.ú. Okoličné vlastníka Mgr. Miroslava Černého konanej dňa 22.9.2016 o 11,00 hod. na Exekútorskom úrade v Michalovciach...

Zámer mesta Liptovský MIkuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 5643/2 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj Nicovo). ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Jánošíkovo nábrežie - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej v zastúpení Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 174/1 a KN-C 173 v k.ú. Demänová. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava. ...

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/ - 5. etapa - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok", stavebníka Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava. ...

Podujatia

Mikulášske leto
Mikulášske leto
Letné kino
Letné kino
KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
REZERVÁCIA UBYTOVANIA