Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
mesta Liptovský Mikuláš
 • JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  20.4. - 29.5.2016, Múzeum Janka Kráľa
  Deň matiek
  Deň matiek
 • Májové oslavy
  Májové oslavy
  JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  20.4. - 29.5.2016, Múzeum Janka Kráľa
Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu

Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu

02.05.2016 Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ...
Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára

Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára

02.05.2016 Predstavitelia mikulášskej radnice si 1. mája pripomenuli oslavu Sviatku práce, keď položili vence k pamätnej tabuli na Národnej kultúrnej pamiatke Čierny orol ...
Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove

Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove

02.05.2016 V sobotu mestom prevrčali stovky motoriek. Prvou míľou otvorilo motosezónu v Liptove vyše 330 účastníkov na dvojkolesových tátošoch ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "9341 - Liptovský Miuláš - Okoličné - Zahusenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 755/53 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej....

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 15" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1584/9 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Zdenka Poledníková, Liptovský Mikuláš v zastúpení Rudolf Magerčiak, Liptovský Mikuláš....

Verejná vyhláška

Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zaslaní zámeru "Prestavba objektu na apartmánový dom na parc. č. 973 a 974 Liptovský Mikuláš" navrhovateľom ktorej je Vladimír Zubaj, Važec. ...

Oznam - upozornenie

Upozornenie mesta Liptovský Mikuláš - oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva na povinnosť odstraňovania inváznych druhov rastlín. ...

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 874/9 o výmere cca 108 m2 a KN-C 5/5 o výmere cca 108 m2 v k. ú. Demänová (ul. Dlžiny). ...

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 45/7 o výmere 129 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Demänovská). ...

Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu

Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately....

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
Deň matiek
Deň matiek
Májové oslavy
Májové oslavy

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
  Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
 • Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Žiadajte u svojho ubytovateľa!
 • BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
  BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
REZERVÁCIA UBYTOVANIA