Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Pozvánka k tvorbe Komunitného
  Pozvánka k tvorbe Komunitného
  plánu, 10.2. - 16.2.2016
  Športovec mesta 2015
  Športovec mesta 2015
  vyhodnotenie
 • Dotazník ku komunitnému plánu
  Dotazník ku komunitnému plánu
  Grantová výzva
  Grantová výzva
  2016
 • UMENIE KOVÁČSKE
  UMENIE KOVÁČSKE
  Múzeum Janka Kráľa, 10.2. – 10.4.2016
  HLASUJ ZA NAŠE MESTO
  HLASUJ ZA NAŠE MESTO
 • Uvedenie novej prehliadkovej trasy
  Uvedenie novej prehliadkovej trasy
  19. februára 2016 o 15:00 hod.
  Pozvánka k tvorbe Komunitného
  Pozvánka k tvorbe Komunitného
  plánu, 10.2. - 16.2.2016
Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach

Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach

05.02.2016 Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia ...
Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

05.02.2016 Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút ...
V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú

V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú

04.02.2016 Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach

Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia. ...

Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút. ...

V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú

Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta. ...

Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry. ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016. ...

Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky

Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny....

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Účelová komunikácia" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa, Liptovský Mikuláš a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová, Ľubica....

Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia

Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015. ...

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Športovec mesta 2015
Športovec mesta 2015
Dotazník ku komunitnému plánu
Dotazník ku komunitnému plánu
Grantová výzva
Grantová výzva

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • SKI & AQUA BUS
  SKI & AQUA BUS
  cestovný poriadok - mapa + grafikon
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
  Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
 • BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
  BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
 • Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Žiadajte u svojho ubytovateľa!
REZERVÁCIA UBYTOVANIA