Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

Mikulášske leto
Mikulášske leto
 • V. Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť
  V. Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť
  Synagóga - 13.7. do 10.8.2016
  Mosty Gesharim 2016
  Mosty Gesharim 2016
 • KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
  Múzeum Janka Kráľa
  Múzeum Janka Kráľa
  od 8. júna do 21. augusta 2016
 • Mikulášsky jazzový festival
  Mikulášsky jazzový festival
  29. - 31.7.2016
  Národný výstup na Kriváň
  Národný výstup na Kriváň
 • Letné kino
  Letné kino
  HORA RISHONIM JERUZALEM
  HORA RISHONIM JERUZALEM
  Synagóga - 25. júla o 17:00
V Palúdzke na vás čaká deň plný zábavy, športu a remesiel

V Palúdzke na vás čaká deň plný zábavy, športu a remesiel

21.07.2016 Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel a pohody. Takýto slogan hlásajú organizátori podujatia s názvom Palúčanský deň ...
Mestské múzeum má nové návštevnícke centrum

Mestské múzeum má nové návštevnícke centrum

20.07.2016 Vstup do hlavnej expozície mestského Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov dostal novú podobu. Návštevníci už nemusia zložito hľadať vchod v jednom z dvoch starodávnych podbrání. Jednoducho stačí vstúpiť priamo z ulice do miestnosti, ktorú múzeum dlhodobo prenajímalo ako predajňu, naposledy fungovala ako požičovňa plesových šiat ...
Ondrašovské futbalové ihrisko konečne patrí mestu

Ondrašovské futbalové ihrisko konečne patrí mestu

19.07.2016 Takmer rok a pol pracovali zamestnanci majetkovo-právneho oddelenia na bezodplatnom vysporiadaní pozemku a stavby futbalového ihriska v Liptovskej Ondrašovej. Po 16 mesiacoch patrí ihrisko mestu ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2016/VZN „Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky“ ...

Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Lipt. Mikuláši - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 73 nachádzajúcom sa na Nábreží 4. apríla 1868/18 v Lipt. Mikuláši...

Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Lipt. Mikuláši - Verejná vyhláška - Dodatočné upovedomenie účastníkov stavebného konania - prístupová komunikácia, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. líniová stavba KN-C 1087/3, KN-E 2782/502, KN-C 1134/5, KN-C 1250, KN-E 2782/502 a KN-C 1251 v k.ú. Okoličné...

V Palúdzke na vás čaká deň plný zábavy, športu a remesiel

Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel a pohody. Takýto slogan hlásajú organizátori podujatia s názvom Palúčanský deň. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2016/03017/SCH zo dňa 15. 7. 2016, ktorým sa určuje lesný celok Demänová. Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v záložke – Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie. ...

Mestské múzeum má nové návštevnícke centrum

Vstup do hlavnej expozície mestského Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov dostal novú podobu. Návštevníci už nemusia zložito hľadať vchod v jednom z dvoch starodávnych podbrání. Jednoducho stačí vstúpiť priamo z ulice do miestnosti, ktorú múzeum dlhodobo prenajímalo ako predajňu, naposledy fungovala ako požičovňa plesových šiat. ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Jozef PLAŠČIAK, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie so sídlom v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať. ...

Ondrašovské futbalové ihrisko konečne patrí mestu

Takmer rok a pol pracovali zamestnanci majetkovo-právneho oddelenia na bezodplatnom vysporiadaní pozemku a stavby futbalového ihriska v Liptovskej Ondrašovej. Po 16 mesiacoch patrí ihrisko mestu. ...

Podujatia

Mikulášske leto
Mikulášske leto
Letné kino
Letné kino
V. Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť
V. Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť
Mikulášsky jazzový festival
Mikulášsky jazzový festival

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
REZERVÁCIA UBYTOVANIA