Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Národný výstup na Kriváň
  Národný výstup na Kriváň
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
 • Mikulášske leto
  Mikulášske leto
  Letné kino
  Letné kino
 • MOSTY-GESHARIM
  MOSTY-GESHARIM
  Oslavy SNP
  Oslavy SNP
 • Športový deň zdravotne postihnutých
  Športový deň zdravotne postihnutých
  Street music night
  Street music night
 • HAKOL BAMACHOL - ZEVULUN
  HAKOL BAMACHOL - ZEVULUN
  1.8.2017 - 17.00 hod. Synagóga
  Športový deň zdravotne postihnutých
  Športový deň zdravotne postihnutých
Radnica chce vniesť do parkovania v meste systém

Radnica chce vniesť do parkovania v meste systém

28.07.2017 Vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré predloží odbor dopravy poslancom, podporuje ekologickú dopravu, rieši parkovanie pred mestským úradom či zavedenie inteligentného parkovacieho systému cez mobilnú aplikáciu ...
Zimný štadión začneme rekonštruovať v budúcom roku!

Zimný štadión začneme rekonštruovať v budúcom roku!

26.07.2017 Rekonštrukcia zimného štadióna sa bude realizovať v budúcom roku. Úrad vlády nám po kontrole verejného obstarávania neodporučil uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, z tohto dôvodu proces verejného obstarávania nemohol byť ukončený podpisom zmluvy s obstaraným dodávateľom prác ...
Prvá pokuta za zle uzatvorenú skládku je na ceste

Prvá pokuta za zle uzatvorenú skládku je na ceste

19.07.2017 Riaditeľa VPS Dušana Greša si predvolal Úrad pre verejné obstarávanie, aby ho oboznámil pred vydaním rozhodnutia vo veci uloženia pokuty. Grešo z úradu priniesol pre mesto zlé správy. Na ceste je rozhodnutie o udelení pokuty (vo výške päť percent zmluvnej ceny) za porušenie verejného obstarávania pri uzatváraní skládky TKO vo Veternej Porube ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Radnica chce vniesť do parkovania v meste systém

Vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré predloží odbor dopravy poslancom, podporuje ekologickú dopravu, rieši parkovanie pred mestským úradom či zavedenie inteligentného parkovacieho systému cez mobilnú aplikáciu. ...

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "STL plynovod a prípojka" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je LIPRA, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Lapák, Liptovský Mikuláš. ...

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Miroslav VRABEC, nar. 1974 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: MT Finance & Trade, s.r.o. - Ing. Marta Tomková, Košice. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Oznámenie o uložení zásielok

Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Jana ČERVEŇÁKOVÁ, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš....

Oznámenie o uložení zásielok

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Michal JUZEL; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ján OBERT; 9/ Roman HOZLÁR a 10/ Patrik NOVOTNÝ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Štefan JAVOŠ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto Ružomberok....

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Mária GABONOVÁ, nar. 1970; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Zimný štadión začneme rekonštruovať v budúcom roku!

Rekonštrukcia zimného štadióna sa bude realizovať v budúcom roku. Úrad vlády nám po kontrole verejného obstarávania neodporučil uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, z tohto dôvodu proces verejného obstarávania nemohol byť ukončený podpisom zmluvy s obstaraným dodávateľom prác. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Mikulášske leto
Mikulášske leto
Národný výstup na Kriváň
Národný výstup na Kriváň

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
   

  


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
 • SAKRÁLNE PAMIATKY mesta s AUDIOSPRIEVODCOM
  SAKRÁLNE PAMIATKY mesta s AUDIOSPRIEVODCOM
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
 • KAŽDÝ PIATOK O 16.00 - BEZPLATNE, začiatok pred INFORMAČNÝM CENTROM
  KAŽDÝ PIATOK O 16.00 - BEZPLATNE, začiatok pred INFORMAČNÝM CENTROM
REZERVÁCIA UBYTOVANIA