Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Významné osobnostiAbecedne:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 280,20
Ružiak Ján

(1849 Hybe - 1921 Hybe)
právnik, politik

Horizontálny predel obsahu
Ružičková Irena

(1894 Okoličné - 1978 Martin)
publicistka, prekladateľka

Horizontálny predel obsahu
Rumann Ján

(1876 Pribylina - 1925 Košice)
právnik, verejný činiteľ

Horizontálny predel obsahu
Rumanský Ivan

(1944 Demänová - 1990 L. Mikuláš)
akad. maliar

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Dušan

(1876 L. Mikuláš - 1896 Záhreb)
redaktor študentského časopisu

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Fedor Ruppeldt Fedor

(1886 L. Mikuláš - 1979 Žilina)
ev. biskup, politik, spisovateľ

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Igor

(1882 L. Mikuláš - 1962 Bratislava)
strojný inžinier

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Karol Ruppeldt Karol

(1840 Magurka - 1909 L. Mikuláš)
učiteľ, skladateľ, zbormajster

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Miloš Ruppeldt Miloš

(1881 L. Mikuláš - 1943 Bratislava)
hudobný pedagóg, dirigent, organizátor hudobného života

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldtová Klementína Ruppeldtová Klementína

(1850 L Mikuláš - 1926 Žilina)
publicistka, osvetová pracovníčka

Horizontálny predel obsahu
Šípka Peter

(1894 Vrbica - 1977 USA)
krajanský funkcionár

Horizontálny predel obsahu
Šefranka Baltazár

(1843 - 1924 L. Mikuláš)
podnikateľ, verejný činiteľ

Horizontálny predel obsahu
Šenšel Ľudovít Šenšel Ľudovít

(1888 Očová - 1956 L. Porúbka)
ev. kňaz, pedagóg, redaktor, publicista

Horizontálny predel obsahu
Šimek Ondrej

(1912 Veľká - 1996 Batizovce)
ev. kňaz, historik, publicista

Horizontálny predel obsahu
Šimerová - Martinčeková Ester Šimerová - Martinčeková Ester

(1909 Bratislava - 2005 Liptovský Mikuláš)
akad. maliarka

Horizontálny predel obsahu
Šimko Miloš

(1860 Martin - 1923 L. Mikuláš)
právnik, národnokultúrny dejateľ

Horizontálny predel obsahu
Šmálik Štefan

(1908 Šuňava - 1991 Orav. Biely Potok)
kat. kňaz, historik

Horizontálny predel obsahu
Šovánka Štefan Šovánka Štefan

(1858 L. Mikuláš - 1944 Rumunsko)
umelecký sklár

Horizontálny predel obsahu
Špitz Ernest

(1927 Trnava - 1960 Praha)
akad. maliar

Horizontálny predel obsahu
Šroll Bohumil

(1898 Náchod - 1968 L. Mikuláš)
ľudový umelec - zvonkár

Horizontálny predel obsahu

Významné osobnosti


Abecedne:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 280,20
Ružiak Ján

(1849 Hybe - 1921 Hybe)
právnik, politik

Horizontálny predel obsahu
Ružičková Irena

(1894 Okoličné - 1978 Martin)
publicistka, prekladateľka

Horizontálny predel obsahu
Rumann Ján

(1876 Pribylina - 1925 Košice)
právnik, verejný činiteľ

Horizontálny predel obsahu
Rumanský Ivan

(1944 Demänová - 1990 L. Mikuláš)
akad. maliar

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Dušan

(1876 L. Mikuláš - 1896 Záhreb)
redaktor študentského časopisu

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Fedor Ruppeldt Fedor

(1886 L. Mikuláš - 1979 Žilina)
ev. biskup, politik, spisovateľ

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Igor

(1882 L. Mikuláš - 1962 Bratislava)
strojný inžinier

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Karol Ruppeldt Karol

(1840 Magurka - 1909 L. Mikuláš)
učiteľ, skladateľ, zbormajster

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldt Miloš Ruppeldt Miloš

(1881 L. Mikuláš - 1943 Bratislava)
hudobný pedagóg, dirigent, organizátor hudobného života

Horizontálny predel obsahu
Ruppeldtová Klementína Ruppeldtová Klementína

(1850 L Mikuláš - 1926 Žilina)
publicistka, osvetová pracovníčka

Horizontálny predel obsahu
Šípka Peter

(1894 Vrbica - 1977 USA)
krajanský funkcionár

Horizontálny predel obsahu
Šefranka Baltazár

(1843 - 1924 L. Mikuláš)
podnikateľ, verejný činiteľ

Horizontálny predel obsahu
Šenšel Ľudovít Šenšel Ľudovít

(1888 Očová - 1956 L. Porúbka)
ev. kňaz, pedagóg, redaktor, publicista

Horizontálny predel obsahu
Šimek Ondrej

(1912 Veľká - 1996 Batizovce)
ev. kňaz, historik, publicista

Horizontálny predel obsahu
Šimerová - Martinčeková Ester Šimerová - Martinčeková Ester

(1909 Bratislava - 2005 Liptovský Mikuláš)
akad. maliarka

Horizontálny predel obsahu
Šimko Miloš

(1860 Martin - 1923 L. Mikuláš)
právnik, národnokultúrny dejateľ

Horizontálny predel obsahu
Šmálik Štefan

(1908 Šuňava - 1991 Orav. Biely Potok)
kat. kňaz, historik

Horizontálny predel obsahu
Šovánka Štefan Šovánka Štefan

(1858 L. Mikuláš - 1944 Rumunsko)
umelecký sklár

Horizontálny predel obsahu
Špitz Ernest

(1927 Trnava - 1960 Praha)
akad. maliar

Horizontálny predel obsahu
Šroll Bohumil

(1898 Náchod - 1968 L. Mikuláš)
ľudový umelec - zvonkár

Horizontálny predel obsahu