Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Významné osobnosti  Abecedne:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 220,20
  Mišík Štefan Mišík Štefan

  (1843 Ondrašová - 1919 Spišská Kapitula)
  kat. kňaz, zberateľ ľud. slovesnosti

  Horizontálny predel obsahu
  Michalko Ján

  (1907 Mengusovce - 1982 Mengusovce)
  učiteľ, prekladateľ, publicista, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Minca Ján

  (1924 Ondrašová - 1981 Bratislava)
  chemik, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Mlynár Ján

  (1922 Hybe - 1987 Bratislava)
  architekt, pedagóg, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Morháčová Milina

  (1899 Mošovce - 1995 Stupava)
  sestra slov. ev. diakonie

  Horizontálny predel obsahu
  Mrciak Milan Mrciak Milan

  (1923 Vrbica - 1975 Bratislava)
  zoológ, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Mrlian Ondrej

  (1921 Hybe - 1973 Bratislava)
  literárny historik, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Murtin Matej

  (1905 L. Mikuláš - 1979 Praha)
  právnik, povereník SNR pre financie

  Horizontálny predel obsahu
  Naegelein Gustáv Adolf

  (1842 L. Mikuláš - 1886 L. Mikuláš)
  obchodník, ochotník, prekladateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Neckár Ľudovít Neckár Ľudovít

  (1892 Skalica - 1959 Smrečany)
  ev. kňaz, profesor Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Neckár Pavol

  (1888 Skalica - 1975 Skalica)
  ev. kňaz, antifašista,

  Horizontálny predel obsahu
  Nemešáni Ján

  (1832 Vrbica - 1899 Novi Sad)
  učiteľ, verejný činiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Nemessányi Samuel

  (1837 Vrbický Hušták - 1881 Budapešť)
  husliar

  Horizontálny predel obsahu
  Nevan Eugen

  (1914 Moháč - 1967 Bratislava)
  maliar, grafik pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Nikš Milan

  (1927 L. Mikuláš - 1979 Bratislava)
  lekár-hematológ

  Horizontálny predel obsahu
  Nikšová Margita

  (1900 Žilina - 1985 Bratislava)
  maliarka

  Horizontálny predel obsahu
  Oberuč Ján Michal Oberuč Ján Michal

  (1902 Palúdzka - 1956 Svätý Jur)
  ev. kňaz, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Obrcian Pavol

  (1903 L. Trnovec - 1944 L. Mikuláš)
  učiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Obrcian Vladimír

  (1919 L. Mikuláš - 1979 USA)
  stavebný inžinier, staviteľ mostov

  Horizontálny predel obsahu
  Okáli Daniel Okáli Daniel

  (1903 L. Mikuláš - 1987 Bratislava)
  spisovateľ, kritik

  Horizontálny predel obsahu

  Významné osobnosti


  Abecedne:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 220,20
  Mišík Štefan Mišík Štefan

  (1843 Ondrašová - 1919 Spišská Kapitula)
  kat. kňaz, zberateľ ľud. slovesnosti

  Horizontálny predel obsahu
  Michalko Ján

  (1907 Mengusovce - 1982 Mengusovce)
  učiteľ, prekladateľ, publicista, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Minca Ján

  (1924 Ondrašová - 1981 Bratislava)
  chemik, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Mlynár Ján

  (1922 Hybe - 1987 Bratislava)
  architekt, pedagóg, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Morháčová Milina

  (1899 Mošovce - 1995 Stupava)
  sestra slov. ev. diakonie

  Horizontálny predel obsahu
  Mrciak Milan Mrciak Milan

  (1923 Vrbica - 1975 Bratislava)
  zoológ, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Mrlian Ondrej

  (1921 Hybe - 1973 Bratislava)
  literárny historik, absolvent Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Murtin Matej

  (1905 L. Mikuláš - 1979 Praha)
  právnik, povereník SNR pre financie

  Horizontálny predel obsahu
  Naegelein Gustáv Adolf

  (1842 L. Mikuláš - 1886 L. Mikuláš)
  obchodník, ochotník, prekladateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Neckár Ľudovít Neckár Ľudovít

  (1892 Skalica - 1959 Smrečany)
  ev. kňaz, profesor Gymnázia M. M. Hodžu

  Horizontálny predel obsahu
  Neckár Pavol

  (1888 Skalica - 1975 Skalica)
  ev. kňaz, antifašista,

  Horizontálny predel obsahu
  Nemešáni Ján

  (1832 Vrbica - 1899 Novi Sad)
  učiteľ, verejný činiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Nemessányi Samuel

  (1837 Vrbický Hušták - 1881 Budapešť)
  husliar

  Horizontálny predel obsahu
  Nevan Eugen

  (1914 Moháč - 1967 Bratislava)
  maliar, grafik pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Nikš Milan

  (1927 L. Mikuláš - 1979 Bratislava)
  lekár-hematológ

  Horizontálny predel obsahu
  Nikšová Margita

  (1900 Žilina - 1985 Bratislava)
  maliarka

  Horizontálny predel obsahu
  Oberuč Ján Michal Oberuč Ján Michal

  (1902 Palúdzka - 1956 Svätý Jur)
  ev. kňaz, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Obrcian Pavol

  (1903 L. Trnovec - 1944 L. Mikuláš)
  učiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Obrcian Vladimír

  (1919 L. Mikuláš - 1979 USA)
  stavebný inžinier, staviteľ mostov

  Horizontálny predel obsahu
  Okáli Daniel Okáli Daniel

  (1903 L. Mikuláš - 1987 Bratislava)
  spisovateľ, kritik

  Horizontálny predel obsahu