Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Významné osobnosti  Abecedne:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 100,20
  Harminc Milan Michal Harminc Milan Michal

  (1869 Kulpin - 1964 Bratislava)
  architekt, staviteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Heeger Július

  (1851 L. Mikuláš - 1914 Budapešť)
  dopravný inžinier

  Horizontálny predel obsahu
  Hexner Ervín Hexner Ervín

  (1893 L. Mikuláš - 1968 USA)
  národohospodár

  Horizontálny predel obsahu
  Hlaváč Milan

  (1803 L. Mikuláš - 1836 Juhoslávia)
  veršovník

  Horizontálny predel obsahu
  Hodža Cyril

  (1844 L. Mikuláš - 1914 Trnava)
  právnik, publicista

  Horizontálny predel obsahu
  Hodža Michal Miloslav Hodža Michal Miloslav

  (1811 Rakša - 1870 Český Těšín)
  ev. kňaz, politik, spisovateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hodžová Marína Hodžová Marína

  (1842 L. Mikuláš - 1921 Bratislava)
  ochotníčka, osvetová pracovníčka

  Horizontálny predel obsahu
  Hoffstädter Bedrich

  (1910 Trenčín - 1954 L. Mikuláš)
  maliar, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Hoffstädterová Oľga Hoffstädterová Oľga

  (1922 Praha - 1991 Bratislava)
  výtvarníčka

  Horizontálny predel obsahu
  Holý Václav Holý Václav

  (1888 Praha - 1956 L. Mikuláš)
  stavebný inžinier, verejný činiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Holeček Stanislav

  (1900 Kladno - 1976 Praha)
  maliar, grafik, profesor gymnázia

  Horizontálny predel obsahu
  Hrianka Samuel Hrianka Samuel

  (1892 Nižný Hušták – 1955 Liptovský Mikuláš)
  bankár, riaditeľ banky

  Horizontálny predel obsahu
  Hroboň Ľudovít Ján

  (1817 Východná - 1880 L. Sielnica)
  ev. kňaz, spisovateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hroboň Samo Bohdan Hroboň Samo Bohdan

  (1820 L. Sielnica - 1894 L. Sielnica)
  básnik

  Horizontálny predel obsahu
  Hušek Jozef

  (1880 Okoličné - 1947 USA)
  novinár, politik

  Horizontálny predel obsahu
  Hubka Michal Hubka Michal

  (1916 L. Mikuláš - 1984 Bratislava)
  lekár-kardiochirurg, publicista

  Horizontálny predel obsahu
  Hubka Peter Hubka Peter

  (1847 Vrbica - 1931 L. Mikuláš)
  garbiar, podnikateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hudec Maximilián

  (1836 Bzovík - 1911 Juhoslávia)
  ev. kňaz, učiteľ, hudobný skladateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Chrobák Dobroslav Chrobák Dobroslav

  (1907 Hybe - 1951 Bratislava)
  spisovateľ, absolvent gymnázia

  Horizontálny predel obsahu
  Chrobák Vladimír

  (1909 Hybe - 1984 Bratislava)
  architekt, absolvent gymnázia

  Horizontálny predel obsahu

  Významné osobnosti


  Abecedne:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '37' ORDER BY PARAMETER1, NAZOV LIMIT 100,20
  Harminc Milan Michal Harminc Milan Michal

  (1869 Kulpin - 1964 Bratislava)
  architekt, staviteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Heeger Július

  (1851 L. Mikuláš - 1914 Budapešť)
  dopravný inžinier

  Horizontálny predel obsahu
  Hexner Ervín Hexner Ervín

  (1893 L. Mikuláš - 1968 USA)
  národohospodár

  Horizontálny predel obsahu
  Hlaváč Milan

  (1803 L. Mikuláš - 1836 Juhoslávia)
  veršovník

  Horizontálny predel obsahu
  Hodža Cyril

  (1844 L. Mikuláš - 1914 Trnava)
  právnik, publicista

  Horizontálny predel obsahu
  Hodža Michal Miloslav Hodža Michal Miloslav

  (1811 Rakša - 1870 Český Těšín)
  ev. kňaz, politik, spisovateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hodžová Marína Hodžová Marína

  (1842 L. Mikuláš - 1921 Bratislava)
  ochotníčka, osvetová pracovníčka

  Horizontálny predel obsahu
  Hoffstädter Bedrich

  (1910 Trenčín - 1954 L. Mikuláš)
  maliar, pedagóg

  Horizontálny predel obsahu
  Hoffstädterová Oľga Hoffstädterová Oľga

  (1922 Praha - 1991 Bratislava)
  výtvarníčka

  Horizontálny predel obsahu
  Holý Václav Holý Václav

  (1888 Praha - 1956 L. Mikuláš)
  stavebný inžinier, verejný činiteľ

  Horizontálny predel obsahu
  Holeček Stanislav

  (1900 Kladno - 1976 Praha)
  maliar, grafik, profesor gymnázia

  Horizontálny predel obsahu
  Hrianka Samuel Hrianka Samuel

  (1892 Nižný Hušták – 1955 Liptovský Mikuláš)
  bankár, riaditeľ banky

  Horizontálny predel obsahu
  Hroboň Ľudovít Ján

  (1817 Východná - 1880 L. Sielnica)
  ev. kňaz, spisovateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hroboň Samo Bohdan Hroboň Samo Bohdan

  (1820 L. Sielnica - 1894 L. Sielnica)
  básnik

  Horizontálny predel obsahu
  Hušek Jozef

  (1880 Okoličné - 1947 USA)
  novinár, politik

  Horizontálny predel obsahu
  Hubka Michal Hubka Michal

  (1916 L. Mikuláš - 1984 Bratislava)
  lekár-kardiochirurg, publicista

  Horizontálny predel obsahu
  Hubka Peter Hubka Peter

  (1847 Vrbica - 1931 L. Mikuláš)
  garbiar, podnikateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Hudec Maximilián

  (1836 Bzovík - 1911 Juhoslávia)
  ev. kňaz, učiteľ, hudobný skladateľ

  Horizontálny predel obsahu
  Chrobák Dobroslav Chrobák Dobroslav

  (1907 Hybe - 1951 Bratislava)
  spisovateľ, absolvent gymnázia

  Horizontálny predel obsahu
  Chrobák Vladimír

  (1909 Hybe - 1984 Bratislava)
  architekt, absolvent gymnázia

  Horizontálny predel obsahu