Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a ich predsedovia sú volení na päťročné volebné obdobie rokov 2017 – 2022. 


Informácie pre politické subjekty a nezávislých kandidátov


Legistlatíva


Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií – 10. 10. 2017

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu ŽSK

Horizontálny predel obsahu
Voľby - volebné okrsky

Horizontálny predel obsahu
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Horizontálny predel obsahu
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Zoznam miest a obcí patriacich do volebného obvodu č. 5 - Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Informácia pre voliča

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle volebnej komisie ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2017

Horizontálny predel obsahu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a ich predsedovia sú volení na päťročné volebné obdobie rokov 2017 – 2022. 

Informácie pre politické subjekty a nezávislých kandidátov


Legistlatíva


Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií – 10. 10. 2017

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Horizontálny predel obsahu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu ŽSK

Horizontálny predel obsahu
Voľby - volebné okrsky

Horizontálny predel obsahu
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Horizontálny predel obsahu
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Horizontálny predel obsahu
Zoznam miest a obcí patriacich do volebného obvodu č. 5 - Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Informácia pre voliča

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle volebnej komisie ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2017

Horizontálny predel obsahu