Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úrady a inštitúcie v mesteDaňový úrad

Hollého 3,
031 80 Liptovský Mikuláš
044/5520297, 044/5434847
www.financnasprava.sk
duza-lm.kontakt@financnasprava.sk

Horizontálny predel obsahu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

M. M. Hodžu 30,
031 80 Liptovský Mikuláš
044/2440999
www.upsvar.sk
lm@upsvar.gov.sk

Horizontálny predel obsahu
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

Štúrova 34, 031 01 Liptovský Mikuláš
0906 178 600
www.socpoist.sk
liptovskymikulas@socpoist.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
044/5518711
www.minv.sk
prednosta@lm.vs.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad , odbor živnostenského podnikania

Námestie osloboditeľov   1, 031 41 Liptovský Mikuláš
044/5518740
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš
044/5514959
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, odbor katastrálny

Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/2817644, 044/2817640
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
0961451111, 0961453101
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Liptovský Mikuláš, Obvodné oddelenie policajného zboru

Školská 122/2, 031 46 Liptovský Mikuláš
0916453705
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5472401
www.minv.sk
sekretariat.lm@minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Colný úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš daňová

Kuzmányho 1137, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5521028
www.colnasprava.sk
cu6073@colnasprava.sk

Horizontálny predel obsahu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
044/5623451
www.ruvzlm.sk
lm.sekretariat@uvzsr.sk

Horizontálny predel obsahu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5523814
www.svps.sk
rvslmo@svssr.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný súd Liptovský Mikuláš

Tomášiková 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
044/5522021, 5516163
www.justice.gov.sk
sekretariat_OS_LM@justice.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš

Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš
044/5524237
www.genpro.gov.sk
podatelnaOPLM@genpro.gov.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5624146, 5624146
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu

Úrady a inštitúcie v meste


Daňový úrad

Hollého 3,
031 80 Liptovský Mikuláš
044/5520297, 044/5434847
www.financnasprava.sk
duza-lm.kontakt@financnasprava.sk

Horizontálny predel obsahu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

M. M. Hodžu 30,
031 80 Liptovský Mikuláš
044/2440999
www.upsvar.sk
lm@upsvar.gov.sk

Horizontálny predel obsahu
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

Štúrova 34, 031 01 Liptovský Mikuláš
0906 178 600
www.socpoist.sk
liptovskymikulas@socpoist.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
044/5518711
www.minv.sk
prednosta@lm.vs.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad , odbor živnostenského podnikania

Námestie osloboditeľov   1, 031 41 Liptovský Mikuláš
044/5518740
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš
044/5514959
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, odbor katastrálny

Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/2817644, 044/2817640
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
0961451111, 0961453101
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Liptovský Mikuláš, Obvodné oddelenie policajného zboru

Školská 122/2, 031 46 Liptovský Mikuláš
0916453705
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5472401
www.minv.sk
sekretariat.lm@minv.sk

Horizontálny predel obsahu
Colný úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš daňová

Kuzmányho 1137, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5521028
www.colnasprava.sk
cu6073@colnasprava.sk

Horizontálny predel obsahu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
044/5623451
www.ruvzlm.sk
lm.sekretariat@uvzsr.sk

Horizontálny predel obsahu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5523814
www.svps.sk
rvslmo@svssr.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný súd Liptovský Mikuláš

Tomášiková 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
044/5522021, 5516163
www.justice.gov.sk
sekretariat_OS_LM@justice.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš

Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš
044/5524237
www.genpro.gov.sk
podatelnaOPLM@genpro.gov.sk

Horizontálny predel obsahu
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5624146, 5624146
www.minv.sk

Horizontálny predel obsahu