Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 21.02.2017

Stavba Strážnica súp. č. 3931, pozemok KN-c 358/13


Pozemok parc. č. 740/14 a parc. č. KN-C 740/15, k. ú. Okoličné