Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Obchodné verejné súťaže mesta

  Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

   Aktualizácia: 29.5.2018

  Školský objekt súp.č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6


  Predaj pozemkov