Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 23.11.2017

Pozemky parc.č. KN-C 2030/1 o výmere 57 m2, parc.č. KN-C 2032 o výmere 58 m2 a parc.č. KN-C 2033 o výmere 80 m2


Socháňova ulica