Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 20.12.2016

Pozemok parc. č. KN-C 3363/49,nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuláš


Pozemok parc. č. 740/14 a parc. č. KN-C 740/15, k. ú. Okoličné