Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 20.2.2018

Pozemok parc. č. KN-C 740/14


Pozemok parc. č. KN-C 3363/49


Socháňova ulica