Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Projekty EÚ


Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš


Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši


Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Liptovský Mikuláš


Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier


Jaslo - Liptovský Mikuláš


Národný projekt terénna sociálna práca v obciach


Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš


Aktívne starnutie


Žiadosti o NFP