Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Mikulášske ucho

Mikulášske ucho

Už od roku 2001 slúži pre občanov nášho mesta, jeho návštevníkov a každého vnímavého pozorovateľa života v našom meste anonymná rubrika liptovsko-mikulášskej samosprávy Mikulášske ucho.

Prečo ucho?  Je symbolom počúvania a to bol hlavný dôvod, prečo sme sa už pred dvanástimi rokmi  rozhodli zriadiť aj túto podobu na vyjadrenie názorov, postrehov, kritiky i chvály, proste hlasu slobodného občana, ktorému verejné veci nie sú ľahostajné. Ten, kto chodí s otvorenými očami a je ochotný odovzdať svoj názor či pripomienku v očakávaní, že minimálne cez túto rubriku sa dozvie odpoveď kompetentných, aktívne sa podieľa na riešení vecí verejných.

Teší nás, že naše „uško“ žije, že má svojich prispievateľov a priaznivcov. Tešia a inšpirujú nás Vaše uznania, podnety, návrhy, vážime si vaše kritické pripomienky a postrehy. Za dvanásť rokov svojej existencie má „uško“ vo svojej histórií už stovky príspevkov. Teší nás vaša dôvera.

Mikulášske ucho má okrem elektronickej podoby na webovom sídle mesta aj podobu schránky, ktorá je umiestnená v Centre služieb občanom mesta (CSOM) na Mestskom úrade. Môžete do nej vložiť svoje písomné podania (ktoré nemusia byť podpísané). Obe formy Mikulášskeho ucha môžete využiť aj na nahlásenie nekalých praktík, s ktorými ste sa stretli, ktoré ste odpozorovali.

Cez symbolické Mikulášske ucho budeme i naďalej počúvať Váš hlas a môžeme Vás ubezpečiť, že budeme počúvať pozorne. Vopred Vám ďakujeme za Vašu všímavosť a snahu pomôcť riešiť problémy, ktoré nás trápia.  

Z  Vášho oka do nášho ucha a bude nám lepšie.

       

V Mikulášskom uchu neuverejňujeme:
- reklamné  príspevky  a príspevky, v ktorých sú uvedené názvy firiem
- príspevky s menami osôb a osobnými údajmi, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov
- hanlivé príspevky, príspevky s vulgárnym obsahom
- ideologické príspevky a príspevky s politickým podtónom
- príspevky, ktoré sú predmetom daňového tajomstva 

Názory diskutujúcich nie sú názormi mesta.
Ďakujeme za porozumenie.

Poznámka: Na odborné problémy máme na web stránke mesta zriadenú aj rubriku Otázky a odpovede.
Filtrovanie Rok : Mesiac :
Vaše príspevky
Diskusný príspevokParkovanie pri ZŠ na ul. Školská - Rodič - 25.11.2014 - napísať reakciu
Okolo 14.11.2014 sem bola vložená otázka - na parkovanie pre vyloženie dieťaťa pri ZŠ na ul Školská pre kompetentných. Do dnešného dňa - je to už viac ako 10 dní - BEZ ODPOVEDE! Bude odpoveď zverejnená, alebo treba o odpoveď požiavať INDE? Určite to bude zaujímať viacerých rodičov.
Diskusný príspevok - - 25.11.2014 - napísať reakciu


Dobrý deň,

     mrzí ma, ale v tomto dátume, pred ním a ani po ňom nám podobný podnet neprišiel. Môžete, prosím, ešte raz naformulovať svoju otázku?

Ďakujeme pekne.

Mgr. Slávka Kellová
útvar komunikácie a marketingu
 

Diskusný príspevokChodník - Vašek - 20.11.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň,rád by som vedel,že kedy sa začne konečne opravovať chodník na Alexyho ulici ? Je v hroznom stave . Ďakujem za uspokojivú odpoveď
Diskusný príspevok - - 21.11.2014 - napísať reakciu

Dobrý deň pán Vašek,

      na časť ulice Alexyho – od Borbisovej po Garáže pri Váhu máme spracovanú dokumentáciu na rekonštrukciu vozovky vrátane chodníka. Úsek od Ul. 1. mája po Ul. Borbisovu sa bude projekčne pripravovať pravdepodobne v budúcom roku.    

      Realizácia stavebných prác je však podmienená schválením finančných prostriedkov poslancami mestského zastupiteľstva.

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev
 

Diskusný príspevokrekonstrukcia - Roger - 20.11.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kompetentných ľudí o vyjadrenie k nasledujúcej veci. Ako je všeobecne známe, pribudla JL aréna, opravila sa vonkajšia fasáda starého zimáku a pribudla nová strojovňa. ALE. Vo viacerých vyhláseniach kompetentných padli vyhlásenia, že do konca OKTÓBRA roku 2014 bude na starom zimnom štadióne zrekonštruované osvetlenie. "Staré osvetlenie vymeníme za modernú LED technológiu", vysvetlil pán Lobodáš. O pár dní je koniec novembra, tak kde sa stala chyba?
Diskusný príspevok - - 20.11.2014 - napísať reakciu

Dobrý deň,

      zámer vymeniť osvetlenie na Enel aréne stále platí. Dodávateľ špeciálneho LED osvetlenia je v meškaní s dodávkou svietidiel a tým sa celá výmena posunula na decembrový termín. Je aj v našom záujme staré osvetlenie vymeniť, nakoľko jeho prevádzka je energeticky náročná a neefektívna.

Ing. Jozef Kasanický
riaditeľ JL aréna
 

Diskusný príspevok - Wed 19 Nov 2014 20:56 - 19.11.2014 - napísať reakciu
dobrý den rada by som vedelakedy kompetentní odstrania tú nádheru spred múzea Janka Krala , dost žeb tie drevené bôdy špatia námestie ateraz už aj múzeum a konplikuje vstup don čakám odpoved dakujem.
Diskusný príspevok - - 20.11.2014 - napísať reakciu

Dobrý deň,

       ak dovolíte, estetický vzhľad drevených stánkov na Námestí osloboditeľov je vecou názoru. Odvážať ich v blízkej dobe nebudeme, nakoľko ich už o niekoľko týždňov využijú remeselníci počas Mikulášskeho jarmoku a neskôr predajcovia počas Vianočných trhov. Stánok pred Múzeom Janka Kráľa bude presunutý k ostatným.

Mgr. Slávka Kellová
Útvar komunikácie a marketingu 
 

Diskusný príspevokrekonstrukcie - občan LM - 19.11.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň. Prosím Vás urobte niečo s tým Nábrežim. Keď idem na aute od cintorína/od garáží, tak som v jednosmerke ktorá končí pri výškových ktoré sú pri pošte. A tam je zákaz vjazdu. Nemám sa kde otočiť a vlastne nebudem predsa cúvať v jednosmerke až ku gárážam. Na ulici Tomášikovej sú akýsi robotníci na ktorých je žalostný pohľad ako sa tam snažia veľmi pomalým tempom niečo urobiť. Kedy mala byť rekonštrukcia tejto ulice ukončená? Dúfam, že v zmluve o diele sú poriadne sankcie pre túto spoločnosť ktorej robotníci sa tam poflakujú. Toto je možné hádam len v LM...
Diskusný príspevok - - 20.11.2014 - napísať reakciu

Dobrý deň,

       Vášmu podnetu na dopravné značenie nerozumieme. Jednosmernou ulicou Majerskou sa dá prejsť bez problémov na Ul. Za Havlovci a Ul. Vrbickú. Nerozumieme prečo by ste tam mali cúvať, resp. sa otáčať. Po pravej strane vozovky predsa nie je žiadna zákazová dopravná značka.

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev
--

        Práce na Socháňovej ulici mali byť dokončené 3. novembra 2014. Z dôvodu neočakávaného nájdenia teplovodného kanála a neskôr schválenej úprave vstupov do bytového domu sa však práce predĺžili.

       S dodávateľom sme sa dohodli, že zajtra, t.j. v piatok 21. novembra bude obyvateľom umožnené parkovať na novo vybudovaných parkovacích miestach. Dorobí sa ešte krátky úsek Socháňovej ulice, ktorý dočasne (cca do prvého decembrového týždňa) ovplyvní vstup ku bytovým domom z Borbisovej ulice.

 Ing. Eva Medvecká
oddelenie investícií
útvar prípravy a realizácie stavieb
 

Predmet príspevku * Meno
Príspevok
Opíšte text na obrázku: kontrolný kód  
* povinné údaje