Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Mikulášske ucho

Mikulášske ucho

Už od roku 2001 slúži pre občanov nášho mesta, jeho návštevníkov a každého vnímavého pozorovateľa života v našom meste anonymná rubrika liptovsko-mikulášskej samosprávy Mikulášske ucho.

Prečo ucho?  Je symbolom počúvania a to bol hlavný dôvod, prečo sme sa už pred dvanástimi rokmi  rozhodli zriadiť aj túto podobu na vyjadrenie názorov, postrehov, kritiky i chvály, proste hlasu slobodného občana, ktorému verejné veci nie sú ľahostajné. Ten, kto chodí s otvorenými očami a je ochotný odovzdať svoj názor či pripomienku v očakávaní, že minimálne cez túto rubriku sa dozvie odpoveď kompetentných, aktívne sa podieľa na riešení vecí verejných.

Teší nás, že naše „uško“ žije, že má svojich prispievateľov a priaznivcov. Tešia a inšpirujú nás Vaše uznania, podnety, návrhy, vážime si vaše kritické pripomienky a postrehy. Za dvanásť rokov svojej existencie má „uško“ vo svojej histórií už stovky príspevkov. Teší nás vaša dôvera.

Mikulášske ucho má okrem elektronickej podoby na webovom sídle mesta aj podobu schránky, ktorá je umiestnená v Centre služieb občanom mesta (CSOM) na Mestskom úrade. Môžete do nej vložiť svoje písomné podania (ktoré nemusia byť podpísané). Obe formy Mikulášskeho ucha môžete využiť aj na nahlásenie nekalých praktík, s ktorými ste sa stretli, ktoré ste odpozorovali.

Cez symbolické Mikulášske ucho budeme i naďalej počúvať Váš hlas a môžeme Vás ubezpečiť, že budeme počúvať pozorne. Vopred Vám ďakujeme za Vašu všímavosť a snahu pomôcť riešiť problémy, ktoré nás trápia.  

Z  Vášho oka do nášho ucha a bude nám lepšie.

       

V Mikulášskom uchu neuverejňujeme:
- reklamné  príspevky  a príspevky, v ktorých sú uvedené názvy firiem
- príspevky s menami osôb a osobnými údajmi, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov
- hanlivé príspevky, príspevky s vulgárnym obsahom
- ideologické príspevky a príspevky s politickým podtónom
- príspevky, ktoré sú predmetom daňového tajomstva 

Názory diskutujúcich nie sú názormi mesta.
Ďakujeme za porozumenie.

Poznámka: Na odborné problémy máme na web stránke mesta zriadenú aj rubriku Otázky a odpovede.
Filtrovanie Rok : Mesiac :
Vaše príspevky
Diskusný príspevoktráva - občan mesta - 20.08.2014 - napísať reakciu
Chcem sa poďakovať VPS-ke za pokosenie trávy na Nábreží , ale bolo by dobre tú trávu z chodníkov aj pozametať .Ďakujem.
Diskusný príspevok - - 20.08.2014 - napísať reakciu

 Dobrý deň,

 

ďakujeme za podnet, bol postúpený pracovníkom Verejnoprospešných služieb.

 

Ing. Peter Lehotský,

komunikačný manažér

mesta Lipt. Mikuláš

Diskusný príspevokPrehliadky mesta so sprievodcom - Eva Drobná - 18.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, aj takýmto spôsobom chcem poďakovať Informačnému centru mesta Liptovský Mikuláš za pravidelné letné piatkové prehliadky mesta so sprievodcom. Stráviť zhruba 90 minút s pani Darinkou Hoferekovou je príjemný a informáciami nabitý čas. Obdivuhodným spôsobom nám predstavila umelcov Liptova, Centrum Kolomana Sokola, Galériu P.M. Bohúňa a iné miesta v meste, o ktorých som ani len netušila, že súvisia s umením. Podvečer na terase Pálkovej vily spojený s tangom v hudobnom i tanečnom podaní bol nezabudnuteľný. Ešte raz VĎAKA!!!
Diskusný príspevokVyhradené parkovisko - Michal - 17.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň. Už mám vyhradené parkovacie miesto. V smernici sú uvedené poplatky za zriadenie. Každé 2 roky treba žiadať znova. To zakaždým mám platiť 150€ ?
Diskusný príspevok - - 19.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, zriaďovacie náklady sa týkajú len novo zriaďovaných miest. Ak už bude miesto zriadené a pôjde len o obnovu na ďalšie dva roky, poplatok sa nebude znovu vyberať. Pod zriaďovacími nákladmi sú náklady s prvotným  umiestnením vodorovného a zvislého značenia.
 
 
Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev
 
Diskusný príspevokKuzmanyho ul. - Peter - 13.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, plánuje sa pokračovať v rekonštrukcii celej Kuzmányho ulice, alebo ostane stav taký, aký je teraz? Ak nie, tak by som Vás chcel poprosiť o úpravu uličnej vpuste pri križovatke s ulicou Školskou (medzi Červeným krížom a Pálkovou vilou), ktorá neplní svoju funkciu, keďže sa nachádza nad úrovňou cesty a tým pádom neodvádza vodu. Potom v okolí vpuste sa tvorí veľká kaluž vody a pri prechádzaní po chodníku človek len tŕpne, či náhodou nedostane sprchu od prechádzajúceho vozidla. Ďakujem.
Diskusný príspevok - - 13.08.2014 - napísať reakciu

 V rámci postupných úprav na mestských komunikácií, mesto bude pokračovať v rekonštrukcii ul. Kuzmányho, kde sa uličné vpuste odvádzajúce dažďové vody dajú do nivelety komunikácií, aby mohli spĺňať svoju funkciu. Oddelenie investícií dá do budúceho rozpočtu pokračovanie ďalšej etapy realizácie rekonštrukcie ul. Kuzmányho.

 
S pozdravom
 
Ing. Miloš Berník
vedúci investičného oddelenia
Diskusný príspevok - Petko - 12.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či mesto plánuje opraviť niekedy betónové "kocky" oproti pošte na M.M. Hodžu, konkrétne mám namysli pás na parkovacích miestach. Vodiči a ich autá by ocenili opravu..Za odpoveď Vám vopred ďakujem..._
Diskusný príspevok - - 12.08.2014 - napísať reakciu
Dobrý deň, áno plánujeme. Na ul. Hodžovu bolo vydané už aj stavebné povolenie na jej komplexnú rekonštrukciu, preto sme sa s takými dieľčimi opravami neponáhľali. No tohto roku sa zatiaľ rekonštruovať nebude, tak musíme zvážiť, či to na jeseň opravíme, alebo sa bude ulica rekonštruovať celá.
 
Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev
 

 

Predmet príspevku * Meno
Príspevok
Opíšte text na obrázku: kontrolný kód  
* povinné údaje