Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Šport

ZOZNAM: 
        športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský MikulášŠport:
Športové kluby, TJ, združenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '19' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Atletický oddiel Centrum voľného času Liptovský Mikuláš  - PhDr. Roman Králik

Predseda klubu: PhDr. Roman Králik, 0911 641 241, dm@cvc.edu.sk
Tajomník klubu: Mgr. Tibor Pelach
Adresa klubu: Nábr. Dr. A. Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.cvclm.edu.sk/atletika.html


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
BMX TEAM LIPTOV  - Peter Palásthy

Predseda klubu: Peter Palásthy, 0907 461 571, peter@pepeski.sk
Tajomník klubu: Juraj Kružliak
Adresa klubu: Priehradná 661/15A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.bmx-lm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - Milan Kokavec

Predseda klubu: Milan Kokavec, 0907 465 056
Adresa klubu: Priehradná 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkza na web klubu: www.fc34.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.  - Mgr. Silvia Čerstvík

Predseda OZ: Mgr. Silvia Čerstvík, 0911 979 356, office@hokejovetalenty.sk
Podpredseda OZ: Ing. Jozef Kasanický
Športový manažér: Mgr. Vladimír Bella, 0903 131 734, mhk32oz@hokejovetalenty.sk
Adresa klubu: partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.hokejovetalenty.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
IG SPORT CLUB, o. z. organizačná zložka VETERAN CLUB LIPTOV  - Jaroslav Petran

Predseda klubu: Jaroslav Petran, 0903 637 077, jaroslav@petran.sk
Adresa klubu: námestie mieru 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.petran.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš  - MUDr. Alexander Slafkovský

Predseda klubu: MUDr. Alexandre Slafkovský, 0903 538 322, alexander.slafkovsky@gmail.com
Tajomník klubu: Ivan Cibák, 0908 706 264, ktklm@ktklm.sk
Adresa klubu: Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.ktklm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Karate klub Liptovský Mikuláš  - Ladislav Mlynarčík

Predseda klubu: Ladislav Mlynarčík, 0910 376 199, karateklublm@gmail.com
Adresa klubu: Nábrežie Janka Kráľa č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: FB. Karate klub Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z.  - Ing. Michal Turčaník, PhD.

Predseda klubu: Ing. Michal Turčaník, PhD., 0904 998 968, t.michal@pobox.sk
Adresa klubu: Dom kultúry, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.torade.imafex.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub aikido - sebaobrana  - Ján Kráľ

Predseda klubu: Ján Kráľ, 0910 176 190, aikidolm@post.sk
Adresa klubu: Nábrežie A. stodolu 1580/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.aikidolm.org


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš  - Mgr. Monika Nedeľková

Predseda klubu: Mgr. Monika Nedeľková, 0910 995 940, nedelkova.monika@gmail.com
Tajomník klubu: Ing. Jaroslav Rusek
Adresa klubu: Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.kklm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub slovenských turistov Jasná  - Pavel Kuna

Predseda klubu: Pavel Kuna, 0944 341 233, pavel.kuna@imafex.sk
Podpredseda klubu: Eva Felcanová, 0904 912 714, felcanova.eva@imafex.sk
Adresa klubu: ZŠK Jasná, vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A FITNESS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  - MUDr. Andrea Žideková

Predseda klubu: MUDr. Andrea Žideková, 0905 338 011, adazidekova@gmail.com
Tajomník klubu: Sylvia Pivková, 0904 669 707, sylvinka76@t-zones.sk
Adresa klubu (kancelária): Vrlíková 1884/68, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.ksglm.webnode.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub veteránov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši  - Karol Székely

Predseda klubu: Karol Székely, 0903 506 546, karollm55@gmail.com
Podpredseda klubu: Radko Škácha, 0905 439 794, tapelli@stonline.sk
Tajomník klubu: Mgr. Vladimír Bella, 0903 131 734, bellavlado@imafex.sk
Adresa klubu: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš  - Igor Miertuš

Predseda klubu: Igor Miertuš, 0908 968 019, miertus.i@zoznam.sk
Adresa klubu: Hollého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský šachový zväz  - Mgr. Karol Pekár

Predseda klubu: Mgr. Karol Pekár
Vedúci Liptovskej šachovej školy: Ing. Juraj Ivan, 0905 701 671, juraj.ivan@stonline.sk
Adresa klubu: M. M. Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.lss.chess.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský školský lukostrelecký klub  - Mgr. Jozef Baláž

Predseda klubu: Mgr. Jozef Baláž, 0905 572 090, liptov.archery@gmail.com
Adresa klubu: Demänovská cesta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš  - Ing. Martin Králik

Predseda klubu: Ing. Martin Králik, 0915 894 281, kralik@lmbasket.sk
Adresa klubu: Žiarska 679/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.lmbasket.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš  - Ing. Milan Mikušiak

Prezident klubu: Ing. Milan Mikušiak, 0903 706 563, mikusiak@gmail.com
Sekretariát: 044/ 553 34 89, fktatran@imafex.sk
Adresa klubu: Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mfktatran.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.  - Ing. Štefan Kuric

Predseda predstavenstva: Ing. Štefan Kuric, 044 55 243 45, sekretariat@mhk32lm.sk
Adresa klubu: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mhk32lm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o. z.  - Peter Ferko

Predseda klubu: Peter Ferko, 0903 714 671, p.ferko@stonline.sk
Adresa klubu: vajanského 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mpkdelfin.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Šport

ZOZNAM: 
        športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský Mikuláš


Šport:
Športové kluby, TJ, združenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '19' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Atletický oddiel Centrum voľného času Liptovský Mikuláš  - PhDr. Roman Králik

Predseda klubu: PhDr. Roman Králik, 0911 641 241, dm@cvc.edu.sk
Tajomník klubu: Mgr. Tibor Pelach
Adresa klubu: Nábr. Dr. A. Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.cvclm.edu.sk/atletika.html


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
BMX TEAM LIPTOV  - Peter Palásthy

Predseda klubu: Peter Palásthy, 0907 461 571, peter@pepeski.sk
Tajomník klubu: Juraj Kružliak
Adresa klubu: Priehradná 661/15A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.bmx-lm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - Milan Kokavec

Predseda klubu: Milan Kokavec, 0907 465 056
Adresa klubu: Priehradná 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkza na web klubu: www.fc34.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.  - Mgr. Silvia Čerstvík

Predseda OZ: Mgr. Silvia Čerstvík, 0911 979 356, office@hokejovetalenty.sk
Podpredseda OZ: Ing. Jozef Kasanický
Športový manažér: Mgr. Vladimír Bella, 0903 131 734, mhk32oz@hokejovetalenty.sk
Adresa klubu: partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.hokejovetalenty.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
IG SPORT CLUB, o. z. organizačná zložka VETERAN CLUB LIPTOV  - Jaroslav Petran

Predseda klubu: Jaroslav Petran, 0903 637 077, jaroslav@petran.sk
Adresa klubu: námestie mieru 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.petran.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš  - MUDr. Alexander Slafkovský

Predseda klubu: MUDr. Alexandre Slafkovský, 0903 538 322, alexander.slafkovsky@gmail.com
Tajomník klubu: Ivan Cibák, 0908 706 264, ktklm@ktklm.sk
Adresa klubu: Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.ktklm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Karate klub Liptovský Mikuláš  - Ladislav Mlynarčík

Predseda klubu: Ladislav Mlynarčík, 0910 376 199, karateklublm@gmail.com
Adresa klubu: Nábrežie Janka Kráľa č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: FB. Karate klub Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z.  - Ing. Michal Turčaník, PhD.

Predseda klubu: Ing. Michal Turčaník, PhD., 0904 998 968, t.michal@pobox.sk
Adresa klubu: Dom kultúry, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.torade.imafex.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub aikido - sebaobrana  - Ján Kráľ

Predseda klubu: Ján Kráľ, 0910 176 190, aikidolm@post.sk
Adresa klubu: Nábrežie A. stodolu 1580/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.aikidolm.org


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš  - Mgr. Monika Nedeľková

Predseda klubu: Mgr. Monika Nedeľková, 0910 995 940, nedelkova.monika@gmail.com
Tajomník klubu: Ing. Jaroslav Rusek
Adresa klubu: Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.kklm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub slovenských turistov Jasná  - Pavel Kuna

Predseda klubu: Pavel Kuna, 0944 341 233, pavel.kuna@imafex.sk
Podpredseda klubu: Eva Felcanová, 0904 912 714, felcanova.eva@imafex.sk
Adresa klubu: ZŠK Jasná, vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A FITNESS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  - MUDr. Andrea Žideková

Predseda klubu: MUDr. Andrea Žideková, 0905 338 011, adazidekova@gmail.com
Tajomník klubu: Sylvia Pivková, 0904 669 707, sylvinka76@t-zones.sk
Adresa klubu (kancelária): Vrlíková 1884/68, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.ksglm.webnode.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Klub veteránov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši  - Karol Székely

Predseda klubu: Karol Székely, 0903 506 546, karollm55@gmail.com
Podpredseda klubu: Radko Škácha, 0905 439 794, tapelli@stonline.sk
Tajomník klubu: Mgr. Vladimír Bella, 0903 131 734, bellavlado@imafex.sk
Adresa klubu: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš  - Igor Miertuš

Predseda klubu: Igor Miertuš, 0908 968 019, miertus.i@zoznam.sk
Adresa klubu: Hollého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský šachový zväz  - Mgr. Karol Pekár

Predseda klubu: Mgr. Karol Pekár
Vedúci Liptovskej šachovej školy: Ing. Juraj Ivan, 0905 701 671, juraj.ivan@stonline.sk
Adresa klubu: M. M. Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.lss.chess.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptovský školský lukostrelecký klub  - Mgr. Jozef Baláž

Predseda klubu: Mgr. Jozef Baláž, 0905 572 090, liptov.archery@gmail.com
Adresa klubu: Demänovská cesta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš  - Ing. Martin Králik

Predseda klubu: Ing. Martin Králik, 0915 894 281, kralik@lmbasket.sk
Adresa klubu: Žiarska 679/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.lmbasket.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš  - Ing. Milan Mikušiak

Prezident klubu: Ing. Milan Mikušiak, 0903 706 563, mikusiak@gmail.com
Sekretariát: 044/ 553 34 89, fktatran@imafex.sk
Adresa klubu: Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mfktatran.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.  - Ing. Štefan Kuric

Predseda predstavenstva: Ing. Štefan Kuric, 044 55 243 45, sekretariat@mhk32lm.sk
Adresa klubu: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mhk32lm.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o. z.  - Peter Ferko

Predseda klubu: Peter Ferko, 0903 714 671, p.ferko@stonline.sk
Adresa klubu: vajanského 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odkaz na web klubu: www.mpkdelfin.sk


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu